keskiviikko 16.1.2019
Kulttuuri
Kulttuuri

Keski-Pohjanmaan kulttuurisivut

Tästä linkistä pääset tutustumaan Keski-Pohjanmaan kulttuurisivuihin

Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja

Helmikuussa 2015 käynnistyneen hankkeen tavoitteena on luoda Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueelle uusia hyvinvointia edistäviä kulttuuripalveluja. Hankkeen tuella kehitetään alueen kuntiin hallinnolliset rajat ylittävää yhteistyötä sekä uusia palveluja tukevia toimintamalleja. Lisäksi vahvistetaan eri hallinnonalojen välisessä yhteistyössä tarvittavaa osaamista.

Keskeinen osa hankkeesta toteutuu alueen kunnissa kevään 2015 aikana käynnistyvien kuntapilottien kautta. Pilottihankkeiden avulla pyritään kuntiin luomaan hyvinvointia edistäviä asiakaslähtöisiä kulttuuripalveluja, jotka voivat myöhemmin juurtua pysyväksi osaksi kunnan palvelurakennetta. Tavoitteena on samalla parantaa kulttuuripalvelujen saavutettavuutta. Uusien kulttuuripalvelujen kehittämisessä kuntien kumppaneina voivat toimia paikalliset järjestöt, taiteilijat tai muut palveluiden tuottajat.

Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hankkeen rahoittajina toimivat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Etelä-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto ja Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK). Hankkeen toteuttajana toimii Etelä-Pohjanmaan liitto.

Ajankohtaista:

Uutiskirje 1/2015
Uutiskirje 2/2015

Yhteystiedot 


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
SEURAA MYÖS