keskiviikko 16.1.2019
Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelmatyö
Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelmatyö

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMATYÖ

Keski-Pohjanmaalla maakuntaohjelmatyötä on valmisteltu maakuntastrategiaksi, joka on tehty kattamaan maakunnan pidemmän aikavälin suunnitelmat (maakuntasuunnitelma), sekä lyhyemmän tähtäimen, operatiiviset kehittämistoimenpiteet (maakuntaohjelma). Maakuntaohjelmatyö pohjautuu lakiin alueiden kehittämisestä. Vuoden 2018 voimaan tulevien maakuntalain, sekä rahoituslain mukaisesti maakuntaohjelmatyötä tehdään osana maakuntien maakuntastrategiaa. Maakuntaohjelmasta on tehty myös ympäristöselostus. Valmistelu on tehty yhteistyössä alueen kuntien, elinkeinoelämän, valtion aluehallinnon, tutkimus- ja oppilaitosten sekä järjestöjen kanssa.

Maakuntasuunnitelman tarkoituksena on osoittaa maakunnan tavoitellun alueellisen kehityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet. Maakunta-ohjelma laaditaan neljäksi vuodeksi kerrallaan ja siinä esitetään maakun­nan kehittämisen keskeiset tavoitteet ja kehittämiskokonaisuudet sekä toimenpiteet maakuntasuunnitelmaan pohjautuen. Maakuntaohjelmaa to­teutetaan kaksivuotisen, vuosittain laadittavan toimeenpanosuunnitelman kautta. Maakunnan alueiden käyttöä ohjaa maakuntakaava, joka on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytön edellytyksistä ja tavoitteista.

Maakuntavaltuusto hyväksyy Keski-Pohjanmaan maakuntasuunitelman 2040 ja maakuntaohjelman 2018 - 2021.


Lisätietoja strategiapäällikkö Marita Mutka
puh 040 773 4521
marita.mutka[at]keski-pohjanmaa.fi


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
SEURAA MYÖS