torstai 13.12.2018
Maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2014 - 2017
Maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2014 - 2017 sekä maakuntaohjelman ympäristöselostus

Maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2014–2017

Keski-Pohjanmaan liitto on valmistellut Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian, joka sisältää maakuntasuunnitelman 2030 sekä maakuntaohjelman 2014-2017. Maakuntaohjelmasta on tehty myös ympäristöselostus. Valmistelu on tehty yhteistyössä alueen kuntien, elinkeinoelämän, valtion aluehallinnon, tutkimus- ja oppilaitosten sekä järjestöjen kanssa.

Maakuntasuunnitelman tarkoituksena on osoittaa maakunnan tavoitellun alueellisen kehityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet. Maakunta-ohjelma laaditaan neljäksi vuodeksi kerrallaan ja siinä esitetään maakun­nan kehittämisen keskeiset tavoitteet ja kehittämiskokonaisuudet sekä toimenpiteet maakuntasuunnitelmaan pohjautuen. Maakuntaohjelmaa to­teutetaan kaksivuotisen, vuosittain laadittavan toimeenpanosuunnitelman kautta. Maakunnan alueiden käyttöä ohjaa maakuntakaava, joka on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytön edellytyksistä ja tavoitteista.

Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntastrategian kokouksessaan 24.4.2014

Lisätietoja suunnittelupäällikkö Teppo Rekilä
puh 040 686 1163
teppo.rekila[at]keski-pohjanmaa.fi

Maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2014 - 2017 elehti

Maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2014 - 2017 PDF

Maakuntaohjelman ympäristöselostus


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
Fax (06) 868 0308
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
SEURAA MYÖS