keskiviikko 16.1.2019
Maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma 2018 - 2021
Maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma 2018 - 2021

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 JA MAAKUNTAOHJELMA 2018-2021

Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2040 ja maakuntaohjelman 2018-2021 sekä maakuntaohjelmaan liittyvä ympäristöselostus ovat valmistuneet.

Keski-Pohjanmaan liitto on valmistellut Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2040 sekä maakuntaohjelman 2018-2021. Maakuntaohjelmasta on tehty myös ympäristöselostus. Valmistelu on tehty yhteistyössä alueen kuntien, elinkeinoelämän, valtion aluehallinnon, tutkimus- ja oppilaitosten sekä järjestöjen kanssa.

Maakuntasuunnitelman tarkoituksena on osoittaa maakunnan tavoitellun alueellisen kehityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet. Maakuntaohjelma laaditaan neljäksi vuodeksi kerrallaan ja siinä esitetään maakun­nan kehittämisen keskeiset tavoitteet ja kehittämiskokonaisuudet sekä toimenpiteet maakuntasuunnitelmaan pohjautuen. Maakunnan alueiden käyttöä ohjaa maakuntakaava, joka on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytön edellytyksistä ja tavoitteista.Maakuntaohjelmaa toteutetaan maakunnassa vuosittaisella työryhmätyöskentelyllä. 

Maakuntavaltuusto hyväksyi asiakirjat kokouksessaan 23.11.2017

Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018 - 2021

Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman Ympäristöselostus


Lisätietoja:

strategiapäällikkö Marita Mutka
puh 040 773 4521
marita.mutka[at]keski-pohjanmaa.fi

suunnittelija Tiina Harjunpää
puh 040 547 9561
tiina.harjunpaa[at]keski-pohjanmaa.fi


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
SEURAA MYÖS