maanantai 20.11.2017
Maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma 2018 - 2021
Maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma 2018 - 2021

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMAN 2040 JA MAAKUNTAOHJELMAN 2018-2021 LAUSUNTOPYYNTÖ

Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelman 2040 ja maakuntaohjelman 2018-2021 luonnos sekä maakuntaohjelmaan liittyvä ympäristöselostus ovat valmistuneet.

Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman luonnos ja maakuntaohjelmaan liittyvä ympäristöselostus on asetettu julkisesti nähtäville 18.9.-17.10.2017 väliseksi ajaksi. Nähtävillä pito toteuttaa viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annettua lakia (200/2005).

Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman luonnos sekä ympäristöselostus ovat nähtävillä Keski-Pohjanmaan liiton virastossa, osoitteessa Rantakatu 14, 67100 Kokkola, 18.9.-17.10.2017 välisenä aikana työpäivinä klo 9.00-15.00. Lisäksi asiakirjoihin voi tutustua Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla osoitteessa www.keski-pohjanmaa.fi (viralliset ilmoitukset).

Keski-Pohjanmaan liitto pyytää lausuntoanne maakuntasuunnitelmasta ja -ohjelmasta. Vapaamuotoiset, esittäjän nimellä varustetut lausunnot voi toimittaa Keski-Pohjanmaan liitolle osoitettuna postitse yllä mainittuun osoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi viimeistään 17.10.2017.


Lausuntopyyntökirje 15.9.2017

Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018 - 2021

Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman Ympäristöselostus


Lisätietoja:

strategiapäällikkö Marita Mutka
puh 040 773 4521
marita.mutka[at]keski-pohjanmaa.fi

suunnittelija Tiina Harjunpää
puh 040 547 9561
tiina.harjunpaa[at]keski-pohjanmaa.fi


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
Fax (06) 868 0308
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
SEURAA MYÖS