keskiviikko 16.1.2019
Maakuntaohjelman toimeenpano
Maakuntaohjelman toimeenpano

Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelma ohjaa aluekehittämistä myös uudessa maakunnassa. Maakuntauudistuksen myötä uudistuu aluekehittämisen lainsäädäntö, mukaanlukien maakuntaohjelmatyön toteuttaminen. Uutena toimenpiteinä ovat ministeriöiden kanssa vuosittain käytävät aluekehittämisen keskustelut (ALKE-keskustelut) sekä simulaatiot. Keskustelut koostuvat maakunnan kehitystä laajasti koskevasta tilannekuva-analyysistä (laadullinen sekä määrällinen) sekä keskusteluihin yhteisesti nostettavista painotuksistaja kehittämisteemoista. Lisää ALKE -keskusteluihin ja tilannekuvaan löydät TEM:n sivuilta tästä linkistä.

Keski-Pohjanmaalla uudistetaan jo käytössä oleva maakuntaohjelman toimeenpano -prosessi vastaamaan aluekehittämisen tilannekuvaa ja ALKE -keskustelua. Kuvaus toimeenpanosta tästä linkistä.

Maakuntaohjelman toimeenpano ja alueen tilannekuva 2018 - 

Maakuntaohjelmatyön työryhmät on koottu perinteisesti laajasti alueen toimijoista, sidosryhmistä, rahoittajista, yritysten, kuntien sekä järjestöjen edustajista, koulutus- ja tutkimusorganisaatioista, teollisuuden edustajista sekä muista tarvittavista asiantuntijoista.

Uutena työryhmänä kootaan tilannekuva -työryhmä, jonka keskeisenä tehtävänä on tuottaa alueen tilannekuva ja sen vuosittainen seuranta. Työryhmien kehittämisen painotukset ja keskustelut johdetaan tilannekuva-aineiston pohjalta. Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman painotukset vuosille 2018 - 2021 löydät tästä linkistä.

Vuosittaisella prosessilla valitaan yhteisesti maakuntaohjelmaa toimeenpanevat kärkiteemat ja painotukset. Työskentelyn perusteella muodostetaan yhteinen näkemys merkittävistä kehittämisen kohteista ja neuvotteluteemoista.

Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018 - 2021 kehittämisteemat ja toimeenpanon työryhmät

Lisätietoja:

Suunnittelija Tiina Harjunpää

puh 040 547 9561

tiina.harjunpaa[at]keski-pohjanmaa.fi


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
SEURAA MYÖS