keskiviikko 16.1.2019
Keski-Pohjanmaan kansainvälistymisstrategia
Keski-Pohjanmaan kansainvälistymisstrategia

KESKI-POHJANMAAN KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA 2014-2020

Rich in natural resources and beauty, Central Ostrobothnia is

a highly productive northern region with successful connections

to international trade.

Keski-Pohjanmaa on pohjoinen

korkean tuottavuuden ja runsaiden luonnonvarojen maakunta,

jolla on menestyvää kansainvälistä kauppaa.

Keski-Pohjanmaan kansainvälisyysstrategiatyö aloitettiin toukokuussa 2012. Työn pohjalla oli alueellinen tarve löytää kansainvälistä potentiaalia omaavat sisällöt maakunnasta ja tutkia, millaisia kansainvälisesti kiinnostavia asioita Keski-Pohjanmaalta voi tulevaisuudessa nousta.

Strategiatyötä ohjaamaan perustettiin keväällä 2012 kansainvälisyysstrategian ohjausryhmä, joka koostui alueen keskeisten organisaatioiden edustajista. Ohjausryhmä on tavannut säännöllisesti strategiaprosessin aikana ja tehnyt sisältöön liittyviä valintoja. Lisäksi työn etenemisestä päättämään valittiin pienempi projektiryhmä. Ohjausryhmän ja projektiryhmän kokoonpano on esitetty Keski-Pohjanmaan kansainvälisyysselvityksessä 2012. Keski-Pohjanmaan liitossa kansainvälisyysstrategian valmistelusta vastasi yhteyspäällikkö Anne Sormunen ja kansainvälisyysselvityksen työvaiheessa 1.5.-31.12.2012 lisäksi projektityöntekijä Tiina Isotalus.

Käytännön työskentelyssä keskeisiksi nousivat syyskuussa 2012 järjestetyt teemahaastattelut, joissa kokoon kutsuttiin laajasti alueen toimijoita. Viidessä teemakohtaisessa ryhmähaastattelussa käsiteltiin kansainvälisyyden näkökulmasta hyvinvointia, kulttuuria, matkailua, osaamista ja tutkimusta, kasvuhakuisia yrityksiä sekä teollisuutta ja logistiikkaa. Teemahaastattelujen ohjalta järjestettiin purkutilaisuus, jossa haastatteluissa nousseita skenaarioita työstettiin eteenpäin tulevaisuuden toimintamalleiksi maakunnallisten toimijoiden yhteistyönä. Kansainvälisyysselvitys valmistui 19.2.2013. Paperi koostuu nykytilan kartoituksesta, alustavista strategisista valinnoista sekä tulevaisuuden toimintamalleista.

Keski-Pohjanmaan vahvuusalueita tavoitteineen on tässä strategiaosassa viety tarkemmalle tasolle ohjausryhmätyöskentelyn kautta. Tämä Keski-Pohjanmaan kansainvälistymisstrategia kokoaa yhteen keskeiset elementit, joilla keskipohjalaista kansainvälisyyttä ja kansainvälistymistä voidaan viedä eteenpäin ohjelmakaudella 2014-2020.

Strategiatyön aikana on haastateltu alueen vientivetoisia kasvuhakuisia yrityksiä. Elinkeinojen osalta kansainvälistymisen strategioita kohdemarkkina-alueineen on syytä aluekehityksellisesti jatkaa kansainvälisyysstrategian toteuttamisohjelmatyössä. Samoin tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan kansainvälisyystarpeita ja mahdollisuuksia on edistettävä systemaattisesti. Kansainvälisyystyön toteuttamisohjelmatyö jatkuu, ja siinä konkretisoidaan tavoitteita ja niiden tulosindikaattoreita, aikataulutuksia ja seurantaa.

Kansainvälistymisstrategia 2014-2020

Kansainvälistymisstrategian SWOT-analyysi


Päivitetty viimeksi 23.6.2014
Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
SEURAA MYÖS