lauantai 19.9.2020
Työllisyysstrategia
Työllisyysstrategia

TYÖLLISYYSSTRATEGIA VALMIS - TOTEUTTAMINEN ALKAA VÄLITTÖMÄSTI

Keski-Pohjanmaan työllisyysstrategia 2014 - 2020 on tiivis  esitys, jossa luodaan kokonaiskuvaa maakunnan työllisyydestä. Tavoitteena on myös luoda edellytyksiä työllisyyden kokonaisvaltaiselle kehittämiselle jatkuvassa yhteiskunnallisen muutoksen virrassa. Erityisenä painopisteenä ja kohderyhmänä ovat nuoret ihmiset. Strategia on laadittu yhdessä alueen  toimijoiden kanssa ja se tukee työllisyyskentässä toimivien lukuisten eri organisaatioiden työtä.

Ajatus työllisyysstrategian uudistamisesta nousi esiin alueellisen turvallisuussuunnitelma 2010 - 2015 toteutuksen aikana. Muun muassa kuntien johdosta koostuva ohjausryhmä esitti, että alueella laaditaan yhteinen työllisyysstrategia. Aiempi strategia oli laadittu vuosina 2004 - 2005 ja siinä asetetut tavoitteet oli monelta osin saavutettu. Haasteeseen tartuttiin Keski-Pohjanmaan maakuntaliiton ja Kokkolan kaupungin yhteisvoimin. Työtä koordinoimaan asetettiin turvallisuussuunnittelutyössä mukana oleva työllistymisen yhteistyöryhmä. Alueen toimijoista muodostetut teemakohtaiset työryhmät kokoontuivat vuoden 2013 aikana ja saman vuoden syyskuussa pidettiin maakunnallinen työllisyysseminaari, jonka jälkeen keskityttiin aineistojen kokoamiseen.

Työllisyyssuunnitelma on yksi Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian osastrategioista ja sen toimeenpano alkaa välittömästi Ely-keskuksen ja Keski-Pohjanmaan liiton yhteisellä ideahaulla - joka päättyi 29.8.2014 - sekä Keski-Suomen Ely-keskuksen avaamilla hauilla ESR-ohjelman 2014-2020 toimintalinjoihin 3 ja 4.

Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Toimintalinja 4: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Keski-Pohjanmaan työllisyysstrategia 2020

 


Päivitetty viimeksi 28.8.2018
Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
1.9.2020 Kuulutus: Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 1.9.2020 Kungörelse: Planen för deltagande och bedömning för Mellersta Österbottens landskapsstrategi 2040 och landskapsprogram 2022-2025 31.8.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 1.10.2020 saakka 1.7.2020 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.6.2020 15.6.2020 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.6.2020 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 18.3.2016 Maakunnan yhteistyöryhmä; esityslista ja pöytäkirjat Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS