torstai 13.12.2018
Työllisyysstrategia
Työllisyysstrategia

TYÖLLISYYSSTRATEGIA VALMIS - TOTEUTTAMINEN ALKAA VÄLITTÖMÄSTI

Keski-Pohjanmaan työllisyysstrategia 2014 - 2020 on tiivis  esitys, jossa luodaan kokonaiskuvaa maakunnan työllisyydestä. Tavoitteena on myös luoda edellytyksiä työllisyyden kokonaisvaltaiselle kehittämiselle jatkuvassa yhteiskunnallisen muutoksen virrassa. Erityisenä painopisteenä ja kohderyhmänä ovat nuoret ihmiset. Strategia on laadittu yhdessä alueen  toimijoiden kanssa ja se tukee työllisyyskentässä toimivien lukuisten eri organisaatioiden työtä.

Ajatus työllisyysstrategian uudistamisesta nousi esiin alueellisen turvallisuussuunnitelma 2010 - 2015 toteutuksen aikana. Muun muassa kuntien johdosta koostuva ohjausryhmä esitti, että alueella laaditaan yhteinen työllisyysstrategia. Aiempi strategia oli laadittu vuosina 2004 - 2005 ja siinä asetetut tavoitteet oli monelta osin saavutettu. Haasteeseen tartuttiin Keski-Pohjanmaan maakuntaliiton ja Kokkolan kaupungin yhteisvoimin. Työtä koordinoimaan asetettiin turvallisuussuunnittelutyössä mukana oleva työllistymisen yhteistyöryhmä. Alueen toimijoista muodostetut teemakohtaiset työryhmät kokoontuivat vuoden 2013 aikana ja saman vuoden syyskuussa pidettiin maakunnallinen työllisyysseminaari, jonka jälkeen keskityttiin aineistojen kokoamiseen.

Työllisyyssuunnitelma on yksi Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian osastrategioista ja sen toimeenpano alkaa välittömästi Ely-keskuksen ja Keski-Pohjanmaan liiton yhteisellä ideahaulla - joka päättyi 29.8.2014 - sekä Keski-Suomen Ely-keskuksen avaamilla hauilla ESR-ohjelman 2014-2020 toimintalinjoihin 3 ja 4.

Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Toimintalinja 4: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Keski-Pohjanmaan työllisyysstrategia 2020

 


Päivitetty viimeksi 28.8.2018
Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
Fax (06) 868 0308
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
SEURAA MYÖS