maanantai 16.7.2018
5. vaihemaakuntakaava
5. vaihemaakuntakaava - kauppa, ampumaradat, aluerakenne ja kaivostoiminta

Keski-Pohjanmaan liitossa on aloitettu 5. vaihemaakuntakaavan valmistelu. Kaava tulee ajantasaistamaan kaupan palvelurakennetta ja huomioimaan seudulliset ampumaradat. Lisäksi kaavassa tarkastetaan yhdyskuntarakenteen merkintöjä ja elinkeinoelämän edellytyksiä.

Aloitusvaihe

osallistumis- ja
arviointisuunnitelma,

nähtävillä
1.9.-30.9.2015
Valmisteluvaihe

maakuntakaava-
luonnos


Ehdotusvaihe

maakuntakaava-
ehdotus


Hyväksymisvaihe

Maakuntavaltuusto
käsittely


Kaavamateriaali

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS_päivitetty250815 (25.8.2015, pdf 711 kt)

kuulutus (31.8.2015, pdf 185 kt)

Aluerakenne - Keski-Pohjanmaan kehityskuva 2040

Maakunnan tavoitteellisen aluerakenteen päivityksenä valmisteltu Keski-Pohjanmaan kehityskuva sekä valmistelun tueksi koottu aluerakenteen tilastotarkastelu on julkaistu ArcGIS Online Story Maps tarinana sekä MAPGETSin CityInfo -työtilana. Story Mapiin on koottu kehityskuvan taustamateriaaliksi tuotettua kartta-aineistoa selailtavaksi. MAPGETS -työtilassa on julkaistu tasoina aluerakennekuva ja muutama tilastollisen tarkastelun taustakartta sekä kunnittain järjestettyjen työpajojen tavoiteasetantataulukot (tiekartat) ja kuntakohtaisesti keskeistä taustatilastoaineistoa. Alla suorat linkit sovelluksiin:

Keski-Pohjanmaan kehityskuva 2040 Story Map

Keski-Pohjanmaan kehityskuva 2040 CityInfo

Ohjeet MAPGETS -työtilan käyttöön. Aineistoa on mahdollista kommentoida sovelluksessa.

Kunnittainen valmisteluaineisto, kevät 2016 (lähteenä Elinympäristön tietopalvelu Liiteri ellei muuta mainintaa)

Halsua (4.4.2016, pdf 5,2 Mt)

Kannus (4.4.2016, pdf 5,2 Mt)

Kaustinen (4.4.2016, pdf 5,3 Mt)

Kokkola (4.4.2016, pdf 13,8 Mt)

Lestijärvi (4.4.2016, pdf 4.7 Mt)

Perho (4.4.2016, pdf 4,9 Mt)

Toholampi (4.4.2016, pdf 4,9 Mt)

Veteli (4.4.2016, pdf 5,2 Mt)

Erillisselvitykset

Ampumarataselvitys (27.1.2016, pdf 11,9 Mt)

Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys - loppuraportti  (18.5.2015, pdf 5,8 Mt)

päivitetty 22.12.2016 /JRäi


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
Fax (06) 868 0308
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
SEURAA MYÖS