keskiviikko 16.1.2019
5. vaihemaakuntakaava
5. vaihemaakuntakaava

Keski-Pohjanmaan liitossa on aloitettu 5. vaihemaakuntakaavan valmistelu. Kaava tulee ajantasaistamaan kaupan palvelurakennetta ja huomioimaan seudulliset ampumaradat. Lisäksi kaavassa tarkastetaan yhdyskuntarakenteen merkintöjä ja elinkeinoelämän edellytyksiä.

Aloitusvaihe

osallistumis- ja
arviointisuunnitelma,

nähtävillä
1.9.-30.9.2015
Valmisteluvaihe

maakuntakaava-
luonnos
Ehdotusvaihe

maakuntakaava-
ehdotus
Hyväksymisvaihe

Maakuntavaltuusto
käsittely

Kaavamateriaali

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS_päivitetty250815 (25.8.2015, pdf 711 kt)

kuulutus (31.8.2015, pdf 185 kt)

Aluerakenne

Aluerakenne Keski-Pohjanmaalla (30.6.2018, pdf 18,4 Mt)

Liite 4 Halsua (30.6.2018, pdf 3,1 Mt)

Liite 4 Kannus (30.6.2018, pdf 10,8 Mt)

Liite 4 Kaustinen (30.6.2018, pdf 10,9 Mt)

Liite 4 Kokkola (30.6.2018, pdf 33,2 Mt)

Liite 4 Lestijärvi (30.6.2018, pdf 5,3 Mt)

Liite 4 Perho (30.6.2018, pdf 7,9 Mt)

Liite 4 Toholampi (30.6.2018, pdf 11,2 Mt)

Liite 4 Veteli  (30.6.2018, pdf 10,2 Mt)

Keski-Pohjanmaan kehityskuva 2040

Maakunnan tavoitteellisen aluerakenteen päivityksenä valmisteltu Keski-Pohjanmaan kehityskuva sekä valmistelun tueksi koottu aluerakenteen tilastotarkastelu on julkaistu ArcGIS Online Story Maps tarinana sekä MAPGETSin CityInfo-työtilana. Story Mapiin on koottu kehityskuvan taustamateriaaliksi tuotettua kartta-ainestoa selailtavaksi. MAPGETS -työtilassa on julkaistu tasoina aluerakennekuva ja muutama tilastollisen tarkastelun taustakartta sekä kunnittain järjestettyjen työpajojen tavoiteasetantataulukot (tiekartat) ja kuntakohtaisesti keskeistä taustatilastoainestoa. Alla suorat linkit sovelluksiin:

Keski-Pohjanmaan kehityskuva 2040 Story Map

Keski-Pohjanmaan kehityskuva 2040 CityInfo

Kunnittainen valmisteluaineisto, kevät 2016 (lähteenä Elinympäristön tietopalvelu Liiteri ellei muuta mainita)

Halsua (4.4.2016, pdf 5,2 Mt)

Kannus (4.4.2016, pdf 5,2 Mt)

Kaustinen (4.4.2016, pdf 5,3 Mt)

Kokkola (4.4.2016, pdf 13,8 Mt)

Lestijärvi (4.4.2016, pdf 4.7 Mt)

Perho (4.4.2016, pdf 4,9 Mt)

Toholampi (4.4.2016, pdf 4,9 Mt)

Veteli (4.4.2016, pdf 5,2 Mt)

Erillisselvitykset

Ampumarataselvitys (27.1.2016, pdf 11,9 Mt)

Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys - loppuraportti  (20.8.2018, pdf 2,1 Mt)

päivitetty 7.9.2018


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
SEURAA MYÖS