torstai 13.12.2018
Muut liikenteen ja logistiikan selvitykset
Muut liikenteen ja logistiikan selvitykset

8-tie

Valtatie 8 - vientiteollisuuden tuotantolinja -selvitysraportti (2018, pdf 2,4 Mt)

Kaupunkiseutujen ulkopuolinen logistiikka ja tienpito

Logistiikka ja tienpito Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen kaupunkiseutujen ulkopuolella (2015, pdf 7,3 Mt)

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan vähäliikenteisen tieverkon priorisointi

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan vähälliikenteisen tieverkon priorisointi, raportti (2015, pdf 4,6 Mt)

Vähäliikenteisten teiden (KVL<400) priorisointi Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa (2015, pdf 1,5 Mt)

Suomen satamien takamaatutkimus

Suomen satamien takamaatutkimus (2017, pdf 11,5 Mt)

Suomen satamien takamaatutkimus (2014, pdf 25,3 Mt)

Tuulivoima ja erikoiskuljetukset

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan tuulivoima ja erikoiskuljetukset (2013, pdf 9,3 Mt)

Pohjois-Suomen logistiikkastrategia

Pohjois-Suomen logistiikan nykytilan analyysi ja toimenpideohjelma (2013, pdf 1,7 Mt)

Pohjois-Suomen logistiikkastrategia ja logistiikan kehittämisohjelma (2006, pdf 2,9 Mt)

päivitetty 28.6.2018 / JRäi


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
Fax (06) 868 0308
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
SEURAA MYÖS