keskiviikko 16.1.2019
Ylimaakunnallinen liikennejärjestelmätyö
Ylimaakunnallinen liikennejärjestelmätyö

Pohjois-Suomen liikenne- ja logsistiikkastrategia on valmistunut kesällä 2017. Strategia koottiin yhteistyössä, johon osallistuivat Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien liitot yhdessä Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskusten sekä Liikenneviraston kanssa. Strategialla on kaikkien sen valmisteluun osallistuneiden maakuntien maakuntahallituksen hyväksyntä.

Pohjois-Suomen likenne- ja logistiikkastrategia (2017, pdf 11,9 Mt)


Aikaisempia strategia-asiakirjoja

Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan liikennestrategia (KAKEPOLI) on valmistunut ja sitä koskeva aiesopimus on allekirjoitettu vuonna 2011. Valmistelutyö on tehty yhteistyössä Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen välillä. 

Valmistumisen jäkeen kolmen maakunnan ja kahden ELY-alueen yhteistä liikennejärjestelmäsuunnitelmaa on seurattu laadituilla tilannekatsauksilla sekä päivitetty asetettuja tavoitteita vuonna 2014.

KAKEPOLI päivitetyt kärkitehtävät (2014, pdf 140 kt)

KAKEPOLI kärkitehtävien seuranta (2014, pdf 177 kt)

KAKEPOLI tiivistelmä (2011, pdf 2,1 Mt)

Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan liikennestrategia (2011, pdf 14,6 Mt)


Kokkolan, Pietarsaaren ja Kaustisen seutukuntien liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 (KOPIKALI) valmistui vuonna 2006.

Kokkolan, Pietarsaaren ja Kaustisen alueen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 (2006, pdf 4,6 Mt)


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
SEURAA MYÖS