keskiviikko 16.1.2019
Merialuesuunnittelu
Merialuesuunnittelu

Perämeri, Merenkurkku ja pohjoinen Selkämeri

Merialuesuunnittelulla halutaan edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän tilan saavuttamista.

Suomen kahdeksan rannikkomaakuntaa laativat yhdessä kolme merialuesuunnitelmaa vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä.

Merialuesuunnittelussa pyritään sovittamaan yhteen eri käyttömuotojen tarpeita. Erityisesti energia-ala, meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, matkailu, virkistyskäyttö sekä ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen ovat tarkastelun kohteena. Lisäksi kiinnitetään huomiota maanpuolustuksen tarpeisiin, merialueen ominaispiirteisiin sekä maan ja meren vuorovaikutukseen.

Suunnitelmat laaditaan laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Voit ilmoittautua merialuesuunnittelun yhteistyöverkostoon täällä.

Merialuesuunnittelun vuorovaikutussuunnitelma on valmistunut, voit tutustua siihen tästä:

Lisätietoa: merialuesuunnittelu.fi

Merialuesuunnittelusta säädetään Maankäyttö- ja rakennuslaissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Ympäristöministeriön merialuesuunnittelusivu: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Merialueiden_suunnittelu


Päivitetty viimeksi 12.11.2018
Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
SEURAA MYÖS