keskiviikko 16.1.2019
1. vaihemaakuntakaava
1. vaihemaakuntakaava

Ympäristöministeriö vahvisti Keski-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan 24.10.2003. Ensimmäinen Keski-Pohjanmaalla Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla vahvistettu maakuntakaava käsittää keskeiset asiakokonaisuudet lukuunottamatta tuulivoimaloita, maa-ainesvaroja sekä keskustojen ulkopuolille sijoittuvia vähittäiskaupan suuryksikköjä. Kaava on luonteeltaan täydennys- ja ajantasakaava.  Sillä kumottiin seutukaavat kokonaisuudessaan.

Vahvistuspäätös

Kaavamateriaali

Vahvistettu kaavakartta (2003, pdf 4,3 Mt)

Kaavaselostus (2003, pdf 628 kt)

Erillisselvitys

Keski-Pohjanmaan arvokkaat maisema- ja kulttuurialueet (2001) saatavilla myös Keski-Pohjanmaan liitosta niin kauan kuin painosta on jäljellä


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
SEURAA MYÖS