keskiviikko 16.1.2019
2. vaihemaakuntakaava
2. vaihemaakuntakaava, maisema- ja kulttuurikohteet, muinaismuistot, tuulivoimatuotanto, kaupallinen palveluverkko, soiden monikäyttö

Keski-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava on vahvistettu valtioneuvostossa 29.11.2007. Vaihekaava käsittää soiden monikäytön, tuulivoimatuotannon ja kaupan palveluverkon aihekokonaisuudet sekä päivitettävinä aihepiireinä muinaismuistot sekä maisema- ja kulttuurikohteet. Maakuntakaavan 2. vaihekaavalla kumotaan Keski-Pohjanmaan 1. vaihekaavassa osoitetut kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeät alueet, keskustatoimintojen alueet sekä muinaismuistot.

Vahvistuspäätös

Kaavamateriaali

Vahvistettu kaavakartta (2007, pdf 5,2 Mt)

Kaavaselostus (2007, pdf 1,8 Mt)

Erillisselvitykset

Soiden moninaiskäyttö (2005, pdf 6,2 Mt)

Tuulivoimatuotannolle soveltuvat alueet Merenkurkun - Perämeren rannikko- ja merialueella (2003, pdf 9,3 Mt)

Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2020 (2002, pdf 2,0 Mt)


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
SEURAA MYÖS