torstai 13.12.2018
3. vaihemaakuntakaava
3. vaihemaakuntakaava, yhdyskuntarakenne, kehittämisperiaatemerkinnät, kaupan palveluverkko, virkistys, maa-aineisten otto, luonnon monimuotoisuus

Keski-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 8.2.2012. Vaihekaava sisältää kaupan palveluverkkoa sekä maa-ainestenottoa ja pohjavesien suojelua koskevat aluevaraukset. Lisäksi vaihemaakuntakaavassa tarkistetaan voimassa olevien 1. ja 2. vaihemaakuntakaavojen yhdyskuntarakennetta, virkistysalueita ja luonnon monimuotoisuuden vaalimista koskevia aluevarauksia sekä kehittämisperiaatemerkintöjä. Keski-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaava täydentää aiemmin vahvistettuja ensimmäistä ja toista vaihekaavaa muodostaen yhdessä niiden kanssa Keski-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavan.

Vahvistuspäätös

Kaavamateriaali

Vahvistettu kaavakartta (2012, pdf 3,7 Mt)

Kaavaselostus liitteineen (2012, pdf 4,4 Mt)

Kohdekuvaukset (2012, pdf 4,8 Mt)

Erillisselvitykset

Pohjavesien suojeun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI) loppuraportti (2009, 1,8 Mt)

Keski-Pohjanmaan aluerakenne 2030 (2008, pdf 4,2 Mt)

Kaupan palveluverkko 2030 (2008, pdf 4,2 Mt)


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
Fax (06) 868 0308
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
SEURAA MYÖS