keskiviikko 16.1.2019
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Brysselissä valvoo Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon toimijoiden etuja. EU-toimisto parantaa maakuntaliittojen kanssa yhteistyössä tehtävän edunvalvonnan kautta Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä.

Toimisto seuraa aktiivisesti edustamiensa alueiden kannalta tärkeitä EU-asiakokonaisuuksia ja pyrkii vaikuttamaan niihin. Painopisteitä ovat muun muassa aluepolitiikka, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikka, liikenne- ja energiapolitiikka, ulkosuhdeasiat, väestönmuutoksen haasteet, elinkeinopolitiikka ja alueiden kansainvälinen yhteistyö.

Lisätietoja antaa kansainvälisten asioiden päällikkö Anne Sormunen, anne.sormunen(at)keski-pohjanmaa.fi, puh. 040 6845 997

ja Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston henkilökunta:

EAST AND NORTH FINLAND EU OFFICE

24, Avenue Palmerston - B-1000 BRUSSELS, BELGIUM

Puhelin: +32 2 231 01 22

email: info(at)eastnorth.fi

Toimiston www-sivut


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
SEURAA MYÖS