sunnuntai 27.5.2018
Maakuntauudistus
Maakuntauudistus

Keski-Pohjanmaan maakuntauudistus

Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen esivalmistelun sivut on julkaistu, tervetuloa tutustumaan: www.kp2019.fi

Aluehallinnon uudistuksen tavoitteena on sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet ja kunnat). Hallitusohjelman mukaan ensisijaisena ratkaisuna on toimintojen keskittäminen tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille.

Vuoden 2019 alussa aloittavien maakuntien tehtävien perustana on selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä.

SOTE- ja aluehallintouudistus on Suomen työmarkkinahistorian ylivoimaisesti suurin henkilöstön uudelleenorganisointi.

Uudistuksen vaikutukset:

Maakunnille siirretään tehtäviä ELY -keskuksilta, TE -toimistoilta, aluehallintovirastoilta, maakuntien liitoilta sekä kunnilta. Näin ollen ELY -keskukset sekä maakuntien liitot lakkaavat 1.1.2019 lukien. Aluehallintovirastoista muodostetaan yksi valtakunnallisen toimivallan omaava viranomainen.

Maakuntauudistuksen ja sote-uudistuksen toimeenpano jakautuu neljään vaiheeseen vuosien 2016 – 2019 aikana:

 • 1.Esivalmistelu 1.7.2017 saakka. Muutosjohtajuudet sekä kansallinen muutosohjaus ja muutostuki. Maakuntaliitto kutsuu koolle neuvottelut
 • 2.Maakunnan toimintaa valmisteleva väliaikaishallinto 1.7.2017 – 1.3.2018. Maakuntalait voimaan 1.7.2017 ja maakuntavaalit 1/2018.
 • 3.Maakunnan käynnistymisvaihe 1.3.2018 – 31.12.2018. Uusi maakuntavaltuusto aloittaa ja valitsee maakuntahallituksen, muut toimielimet ja johtavat viranhaltijat
 • 4.Uuden maakunnan ensimmäinen varsinainen toimintakausi 1.1.2019 alkaen

Keski-Pohjanmaan esivalmistelun malli

Työryhmien kokoonpanot sekä pöytäkirjat löydät tästä

Maakuntauudistuksen esivalmistelun tavoitteita ja lähtökohtia:

 • Maakunnan palvelujen toimivuus on oltava selkeää, asiakaslähtöisyys ja toimivat palveluprosessit ovat keskiössä ja maakunnan palvelut täytyy turvata jokaisessa kunnassa
 • Poliittinen ja demokraattinen osallistuvuus on oltava kattavaa
 • Ohjausryhmä päättää. Jokaisen kunnan poliittinen edustus.
 • Yhteistyöryhmä yhteen sovittaa, avoimen kuulemisen ja osallistamisen periaatteella, järjestöt laajasti mukana
 • Työvaliokunta koordinoi virkavalmistelua ja päätöksentekoa, jokaiseen maakuntaan kuuluvan kunnan kuntajohtajat läsnä
 • Kuntafoorumi on tarpeen nykyisten ylimaakunnallistenkuntayhtymien ja kuntien yhteistyön mahdollistamiseksi.
 • Viestinnän on oltava avointa ja yhdenmukaista niin henkilöstölle kuin sidosryhmillekin
 • Henkilöstö on otettava aidosti mukaan maakuntauudistuksen vaiheisiin

Yhteystiedot:

Muutosjohtaja Ilkka Luoma, 044 730 7628, etunimi.sukunimi@soite.fi

Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula, 044 7250 002, etunimi.sukunimi@keski-pohjanmaa.fi

Viestintävastaava Tiina Harjunpää 040 547 9561, etunimi.sukunimi@keski-pohjanmaa.fi

Viestintävastaava Suvi Melender-Lågland, 0400 145 536, etunimi.sukunimi@soite.fi

lisää maakuntauudistuksesta: www.alueuudistus.fi

Keski-Pohjanmaan maakuntauudistus: www.kp2019.fi

Keski-Pohjanmaan SOTE-uudistus: www.soite.fi


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
Fax (06) 868 0308
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
SEURAA MYÖS