keskiviikko 16.1.2019
Pohjois-Suomen neuvottelukunta
Pohjois-Suomen neuvottelukunta

Pohjois-Suomen neuvottelukunta on Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien yhteistyö- ja edunvalvontaelin, joka edistää Pohjois-Suomen yhteisiä asioita sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Alueen maakuntien kiinteä ja aktiivinen yhteistyö on Pohjois-Suomen menestymiselle ja kehittymiselle tärkeä lähtökohta.

Pohjois-Suomen neuvottelukunnan tavoitteena on parantaa Pohjois-Suomen kehitysedellytyksiä ja saada alueen mahdollisuudet hyödynnettyä alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja työllisyyden lisäämiseksi, elinkeinoelämän kilpailukyvyn turvaamiseksi sekä muuttoliikkeen vähentämiseksi.
Pohjois-Suomen kehittämisen kannalta nähdään tärkeänä, että ohjelmatyössä päästäisiin suurempiin alueellisiin kokonaisuuksiin muun muassa yhteisiä hankkeita käynnistämällä.

Yhteistyöllä tehostetaan niin kansallista kuin Euroopan unioniin kohdistuvaa Pohjois-Suomen edunvalvontaa.

Vuonna 2018 Pohjois-Suomen neuvottelukunnan puheenjohtajamaakuntana toimii Lappi.


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
SEURAA MYÖS