sunnuntai 20.9.2020
Maakuntahallitus; esityslista ja pöytäkirjat
Maakuntahallitus

Keski-Pohjanmaan maakuntahallitus 2019 - 2021

Maakuntahallitus vastaa Keski-Pohjanmaan liiton hallinnosta ja taloudenhoidosta.
Maakuntahallitukseen nimetään 11 jäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan maakunnan poliittisten valtasuhteiden mukaan.
Maakuntahallitus, joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa, ohjaa ja valvoo Keski-Pohjanmaan viraston toimintaa.

Hallituksen puheenjohtajat: Timo Pärkkä, puheenjohtaja, Esa Kant, varapuheenjohtaja

Hallituksen jäsenet

Jäsen

Varajäsen

Pärkkä Timo
Haapalehto Raimo
Lankinen Minna
Paloranta Johanna
Tuikka Jukka-Pekka
Timonen Marlén
Pihlajamaa Arto
Nurmi-Lehto Anna
Harju Ulla-Riitta
Kant Esa
Salo Mauri
Ojala Kauko
Puumala Katri
Hietaniemi Antti
Törmä Anja
Pelkonen Esko
Kouvo Kajsa
Lindskog Tina
Typpö Sakari
Mustasaari Erkki
Timonen Annika
Fiskaali Heimo

Maakuntahallituksen pöytäkirjat ja esityslista

2020

Maakuntahallitus 9/2020, 21.9.2020, esityslista

Oheismateriaali:

§ 86 Lausunto hallituksen SOTE -esitysluonnoksesta eduskunnalle

§ 87 Toteutumaraportit 1-8/2020

§ 89 Arctic Investment Platform (AIP) -hankkeen yhteisymmärrysasiakirja

§ 97 Vaasan hallinto-oikeuden päätökset (3 kpl) valituksiin koskien EAKR -hanketukien takaisinperintöjä

Vaasan HAO päätös AktiVoi

Vaasan HAO päätös KeStO

Vaasan HAO päätös ATIK 

Maakuntahallitus 8/2020, 24.8.2020

Oheismateriaali:

§ 68 Arctic Investment Platform (AIP) -hanketta koskevat liitteet

§ 70 Keski-Pohjanmaan kulttuuritoiminnan kehittämistä koskeva hankehakemusluonnos

§ 71 K-P:n maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

§ 72 Toiminnan ja talouden osavuosiraportti 1-6/2020

§ 73 Talousarvion toteutumaraportit kustannuspaikoittain 1-7/2020

§ 74 K-P:n liiton rahoittamien hankkeiden osavuosiraportti 4-6/2020

Maakuntahallitus 7/2020,15.6.2020, sähköisesti tarkastettu pöytäkirja

Oheismateriaali:

§ 56 Maakunnallisen selviytymissuunnitelman laatiminen, hankesuunnitelma  ja rahoitushakemus

§ 57 Elinkeinojen murros turvatuotannossa, hankesuunnitelma  ja rahoitushakemus

§ 58 Maakuntahallituksen työn itsearvioinnin tulokset

§ 59 Sisäisen valvonnan yleisohje

§ 64 Aluesuunnittelupäällikön virka, hakuilmoitus

§ 65 Maakuntajohtajan virka, hakuilmoitus

Maakuntahallitus 6/2020, 9.6.2020, sähköisesti tarkastettu pöytäkirja

Maakuntahallitus 5/2020, 18.5.2020, sähköisesti tarkastettu pöytäkirja

Oheismateriaali:

§ 46 Liiton osallistuminen Arctic Investment Platform (AIP) -hankkeeseen; AIP Final Report sekä Memorandum of Understanding (MoU)

§ 47 Lausunto aluekehityslain uudistamisesta

§ 48 Esitys osaamis- ja toimintokeskittymiä tukevista valtion yksiköistä ja toiminnoista

Maakuntahallitus 4/2020, 20.4.2020, sähköisesti tarkastettu pöytäkirja

Oheismateriaali:

§ 32 Digitukihankkeen esittely

§ 33 Toiminnan ja talouden osavuosiraportti

§ 35 Liiton rahoittamien hankkeiden osavuosiraportti

§ 37 Maakuntahallituksen työn arvointilomake

Maakuntahallitus 3/2020 23.3.2020, sähköisesti tarkastettu pöytäkirja

Oheismateriaalit:

§ 21 Henkilöstöraportti 2019

§ 23 Toimitus- ja asiakirjoista perittävät maksua / maksusääntö

§ 25  Merialuesuunnitelma; kartta, merialuesuunnittelun merkintäkortitmerialuesuunnittelun vyöhykekortit

§ 26  5. vaihemaakuntakaava; lausunnot ja vastineet  

§ 28 Itä- ja Pohjois-Suomen Eu-toimisto;

Itä- ja Pohjois-Suomen Eu-toimiston johtoryhmän kokouspöytäkirja 28.2.2020 

Itä- ja Pohjois-Suomen Eu-toimiston vuokrattava tila

Maakuntahallitus 2/2020, 17.2.2020

Oheismateriaali:

§ 11: Työsuojelun toimintaohje

§ 12: Liiton rahoittamien hankkeiden osavuosiraportti 10-12/2019vuonna 2019 käynnistyneet hankkeet  sekä päättyneiden hankkeiden toteutuneet indikaattorit

§ 13: Vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus (Tasekirja 2019 )

§ 15: Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2020

§ 17: Uuden ohjelmakauden 2021-2027 ohjelmaluonnoksen versio 3  sekä IP-alueen ITI-luonnos

Maakuntahallitus 1/2020, 20.1.2020

Oheismateriaali:

3 §: Sisäisen valvonnan raportti

4 §: Sidosryhmä kysely 2019

saatekirje

tulosten analyysi

tulokset graafisessa muodossa

6 §: Viestintäsuunnitelma 2020

7 §: Vuoden 2020 käyttötaloussuunnitelma

2019

Maakuntahallitus 11/2019, 16.12.2019

Oheismateriaali:

§ 127: Maakuntauudistuksen loppuraportti

§ 132: Maakunnan edunvalvontasuunnitelma

§ 133: Merenkurkun neuvosto EAYY:n yhtymäsopimus  ja perussääntö

§ 134: Keski-Pohjanmaan osaamisstrategia

§ 137: Pankkipalvelujen tarjousvertailu

Maakuntahallitus 10/2019, 18.11.2019

Oheismateriaali:

Kommentit maankäyttö- ja rakennuslain muutosehdotuksesta

Talousarvion toteutuma 1-10/2019

Kuntaliiton palvelusopimusluonnos

AIKO-hankkeiden yhteenveto

Maakuntahallitus 9/2019, 21.10.2019

Oheismateriaali:

Elinvoimatehtävien vastuunjakotaulukko

Liiton rahoittamien hankkeiden osavuosiraportti

Toiminnan ja talouden osavuosiraportti

Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2020-2022

Maakuntahallitus 8/2019, 23.9.2019

Oheismateriaali:

Keski-Pohjanmaan kulttuurisuunnitelma 2019

Keski-Pohjanmaan järjestöjen pyöreän pöydän julkilausuma 4.9.2019

Maakuntahallitus 7/2019, 26.8.2019

Oheismateriaali

Lausunto liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksestä

Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamien hankkeiden osavuosiraportti 

Toiminnan ja talouden osavuosiraportti

Vastineet 5. vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen lausuntoihin

Maakuntahallitus 6/2019, 17.6.2019

Maakuntahallitus 5/2019, 27.5.2019

Maakuntahallitus 4/2019, 15.4.2019

Oheismateriaali

Merenkurkun neuvosto EAYY - sääntöluonnos

RR osavuosiraportti 1-3 2019

Toiminnan ja talouden osavuosiraportti 1-3 2019

Henkilöstöraportti vuodesta 2018

Maakuntahallitus 3/2019, 18.3.2019

Oheismateriaali: Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2019

Maakuntahallitus 2/2019, 18.2.2019 

Kokoustiedote

Oheismateriaali:

Elinkeinot murroksessa, ELMO-strategia IP-alueella

TA2019 käyttösuunnitelma

Yhteistyösopimus liittojen kanssa, RR-toiminta

Maakuntahallitus 1/2019, 21.1.2019

Kokoustiedote

2018

Maakuntahallitus 16/2018, 28.12.2018 pöytäkirja

Maakuntahallitus 15/2018 10.12.2018 pöytäkirja 

Oheismateriaali

Itä- ja Pohjois-Suomen EU:n ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu

Edunvalvontatavoitteet 2019-2020

Keski-Pohjanmaan liiton esitys tavoitteiksi hallitusohjelmaan 2019-2023

Viestintäsuunnitelma

Maakuntahallitus 14/2018, 12.11.2018

Maakuntahallitus 13/2018, 29.10.2018

Oheismateriaali:

Hallintosääntö 2017, päivitys syksy 2018

Maakuntahallitus 12/2018, 15.10.2018

Maakuntahallitus 11/2018, 24.9.2018

Maakuntahallitus 11/2018, 17.9.2018

Maakuntahallitus 10/2018, 20.8.2018

Maakuntahallitus 9/2018, 6.8.2018 

Maakuntahallitus 8/2018, 15.6.2018

Maakuntahallitus 7/2018, 30.5.2018

Maakuntahallitus 6/2018, 14.5.2018

Maakuntahallitus 5/2018, 16.4.2018

Maakuntahallitus 4/2018, 19.3.2018

Maakuntahallitus 3/2018, 19.2.2018

Liite: Eriävä mielipide 19.2.2018

Tasekirja vuodelta 2017   (huom 30 Mt)

Maakuntahallitus 2/2018, 5.2.2018

Maakuntahallitus 1/2018 11.1.2018 jatkokokous

Maakuntahallitus 1/2018, 8.1.2018

2017

Maakuntahallitus 14/2017, 18.12.2017

Maakuntahallitus 13/2017, 4.12.2017

Maakuntahallitus 12/2017, 13.11.2017

Maakuntahallitus 11/2017, 6.11.2017

Maakuntahallitus 10/2017, 16.10.2017

Maakuntahallitus 9/2017, 2.10.2017

Maakuntahallitus 8/2017, 18.9.2017

Maakuntahallitus 7/2017, 4.9.2017

Maakuntahallitus 6/2017, 19.6.2017

Maakuntahallitus 5/2017, 22.5.2017

Maakuntahallitus 4/2017, 24.4.2017

Oheismateriaali:

§ 31 OECD:n aluekatsaukset/Pohjoisen harvaan asutut alueet (NSPA)

§ 32 Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia

Maakuntahallitus 3/2017, 20.3.2017

Oheismateriaali:

§ 22: Kuntaliiton julkaisema opas ”Kunnasta maakuntaan – siirtymävaiheen järjestelyt"

§ 24: STM:n lausuntopyyntö 31.1.2017  ja tiivistelmä  HE valinnanvapaudesta, lakipykälät

§ 25: VM:n lausuntopyyntö , lakiehdotus  ja arviolaskelmat

§ 26: Lausuntopyyntö ja esittelydiat , lausuntokyselyn malli ,lakiesityksen pykälät.

Maakuntahallitus 2/2017, 20.2.2017

Maakuntahallitus 1/2017, 23.1.2017

2016

Maakuntahallitus 13/2016, 12.12.2016

Maakuntahallitus 12/2016, 14.11.2016

Oheismateriaali:

P-S maakuntaohjelmien arviointi, loppuraportti

Keski-Pohjanmaan kehityskuva 2040 (9.11.2016 työpajaversio)

Toimintasuunnitelma 2017-2019 ja talousarvio 2017


Maakuntahallitus 11/2016, 31.10.2016

Maakuntahallitus 10/2016, 12.9.2016

Maakuntahallitus 9/2016, 22.8.2016

Maakuntahallitus 8/2016, 20.6.2016

Maakuntahallitus 7/2016, 13.6.2016

Oheismateriaali:

Muistio: Maakuntauudistuksen ja maakuntien toiminnan käynnistämisen esivalmistelu

Esitelmä: K-P:n maakuntauudistus; esivaiheen ehdotus

Maakuntahallitus 6/2016, 9.5.2016

Maakuntahallitus 5/2016, 11.4.2016

Maakuntahallitus 4/2016, 15.3.2016

Maakuntahallitus 3/2016, 22.2.2016

Maakuntahallitus 2/2016, 9.2.2016

Maakuntahallitus 1/2016, 14.1.2016


Päivitetty viimeksi 16.9.2020
Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
1.9.2020 Kuulutus: Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 1.9.2020 Kungörelse: Planen för deltagande och bedömning för Mellersta Österbottens landskapsstrategi 2040 och landskapsprogram 2022-2025 31.8.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 1.10.2020 saakka 1.7.2020 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.6.2020 15.6.2020 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.6.2020 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 18.3.2016 Maakunnan yhteistyöryhmä; esityslista ja pöytäkirjat Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS