sunnuntai 20.9.2020
Maakuntavaltuusto; esityslista ja pöytäkirjat
Maakuntavaltuusto

Maakuntavaltuusto

Keski-Pohjanmaan liiton ylin päättävä elin on maakuntavaltuusto. Maakuntavaltuusto, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, päättää muun muassa maakuntasuunnitelmasta, maakuntaohjelmista, alueellisista rakennerahasto-ohjelmista, liiton taloussuunnitelmasta ja talousarviosta, hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä valitsee maakuntahallituksen.


Maakuntavaltuusto valitsee myös tarkastuslautakunnan, jonka tehtävänä on valvoa, että maakuntavaltuuston liiton toiminnalle asettamat tavoitteet toteutuvat.

Keski-Pohjanmaan liiton edustajainkokous valitsi kokouksessaan 14.8.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston toimikaudeksi 2017-2021. Valtuuston jäsenet ovat jäsenkuntiensa valtuutettuja.

Puheenjohtajisto

Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Maakuntavaltuusto valitsi kokouksessaan 24.8.2017 vuosiksi 2017-2021 maakuntavaltuuston puheenjohtajaksi Pentti Haimakaisen Kokkolasta, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Raimo Hentelän Kokkolasta, toiseksi varapuheenjohtajaksi Pekka Leppälän Kokkolasta ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Seppo Tastulan Kokkolasta. Maakuntavaltuusto valitsi kokousessaan 11.6.2020 Timo Sillanpään Kokkolasta toiseksi varapuheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Maakuntavaltuusto 2017-2021

Jäsenkunta Valtuutettu Puolue Henkilökohtainen varavaltuutettu
Halsua Pärkkä Timo
Hotakainen Petri
kesk
  kd
 Hotakainen Maarit
 Saukko Mari
Kannus
Orjala Jari
Huuki Ari 

kesk
sdp

Pajala Noora
Märsylä Raimo
Kaustinen
Hanhikoski Juha 
Kulpakko Marko

kesk
ps 

Tuomela Helinä
Lindskog Tina
Kinnula
Pelkonen Esko
Hakkarainen Anitta

kesk
kok

Piispanen Virpi
Urpilainen Leo
Kokkola
Ojala Jyrki
Rahkola Riitta
Paloranta johanna 
Innanen Sari
Cygnel Hanna 
Isotalus Tiina
Orjala Sirpa
Hentelä Raimo
Sillanpää Timo
Häli Pirkko
Ruotsalainen Reijo
Tastula Seppo 
Haimakainen Pentti
Anderson Stefan
Snellman Hans
Timonen Marlén

kesk
kesk
kesk
kesk
vihr 
sdp
sdp
sdp
ps 
kd
kd
vas 
kok 
rkp
rkp 
rkp 

Kauppila Jorma
Pajunpää Tapio
Hankaniemi Tapani
Tofferi Petri
Taarna Terho
Partanen Petri
Ruisaho Sakari
Lahti Mauri
Leppälä Pekka
Salo Mauri
Rasmus Jarmo
Niemi Kauko
Jukkola Janne
Brandt Mats
Forsberg Anders 
Wikman Camilla
Kruunupyy
Lassas Tuula
Myllymäki Tapani

rkp
pro

Wistbacka Inger
Åstrand Ulla-Maria
Lestijärvi
Tiala Marja
Tuikka Jukka-Pekka

kesk
kesk

Parkkila Sirpa 
Savolainen Raili
Perho
Kirvesmäki Sarita
Jylhä Pauli

kesk
sdp

Peltokangas Tapio
Jaatinen Tanja 
Reisjärvi
Tilli Jouni
Parkkila Katri

kesk
kesk

Vedenpää Antti
Huuskonen Sari
Toholampi
Syri Anna-Maija
Peltokangas Janne

kesk 
kok

Lankinen Minna
Rimpioja Jukka
Veteli
Torppa Jussi
Leivo-Rintakorpi Tuija

kesk
kesk 

Huusko Riitta
Nykänen Jarmo

Maakuntavaltuuston pöytäkirjat

2020

Maakuntavaltuusto 1/2020, 11.6.2020

Oheismateriaali

§ 5 Tilintarkastuskertomus 2019

§ 6 Arviointikertomus vuodelta 2019

§ 7 Vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus (=Tasekirja 2019)

§ 8 Henkilöstöraportti vuodelta 2019

§ 9 Tilintarkastuspalveluiden hankinta - yhteenveto ja pisteytys

§ 11 Merialuesuunnitelma; kartta-aluemerkintäkortitvyöhykekortit

Landskapsfullmäktige 1/2020, 11.6.2020

2019

Maakuntavaltuusto 2/2019, 28.11.2019

Oheismateriaali:

§ 17 Keski-Pohjanmaan liiton uusi perussopimus

§ 18 Talousarvion toteutuma 1-10/2019

§ 19 Vuoden 2020 talousarvio ja toimintasuunnitelma 2020-2022

§ 20 Toiminnan parantamissuunnitelman päivitys

Landskapsfullmäktige 2/2019, 28.11.2019

Maakuntavaltuusto 1/2019, 25.4.2019

Oheismateriaali

Tilintarkastuskertomus 2018

Arviointikertomus vuodelta 2018

Vuoden 2018 tilinpäätös

Henkilöstöraportti vuodelta 2018

Toiminnan ja talouden osavuosiraportti 1-3/2019

Landskapsfullmäktige 1/2019, 25.4.2019

2018

Maakuntavaltuusto 3/2018, 8.11.2018 

Oheismateriaali

Toimintasuunnitelma 2019-2021

liite 1: Koulutussuunnitelma

liite 2: Tuloslaskelma, tulosalueiden määrärahat, rahoituslaskelma ja jäsenkuntien maksuosuudet

liite 3: Keskeiset tapahtumat 2019

Hallintosääntö_päivitys

Landskapsfullmäktige 3/2018, 8.11.2018

Maakuntavaltuusto 2/2018, 7.6.2018

Oheismateriaali:

Johtajasopimus 2012

Landskapsfullmäktige 2/2018, 7.6.2018

Maakuntavaltuusto 1/2018, 26.4.2018

Oheismateraali:

Arviointikertomus 2017

Tilintarkastuskertomus 2017

Landskapsfullmäktige 1/2018, 26.4.2018

2017

Maakuntavaltuusto 3/2017, 23.11.2017

Landskapsfullmäktige 3/2017, 23.11.2017

Maakuntavaltuusto 2/2017, 24.8.2017

Landskapsfullmäktige 2/2017, 24.8.2017

Maakuntavaltuusto 1/2017, 27.4.2017 

Oheismateriaali:

Arviointikertomus 2016

Tilintarkastuskertomus 2016

Tilinpäätös 2016

Hallintosääntö 2017

Landskapsfullmäktige 1/2017, 27.4.2017

2016

Maakuntavaltuusto 3/2016, 24.11.2016

Oheismateriaali:

Talousarvio 2017 ja toimintasuunnitelma 2017-2019

Keski-Pohjanmaan kehityskuva 2040 ja sähköisen materiaalin saatekirje

Landskapsfullmäktige 3/2016, 24.11.2016

Maakuntavaltuusto 2/2016, 21.4.2016

Oheismateriaali:

Arviointikertomus vuodelta 2015

Tasekirja vuodelta 2015

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2015

Landskapsfullmäktige 2/2016, 21.4.2016

Maakuntavaltuusto 1/2016, 14.1.2016

Landskapsfullmäktige 1/2016, 14.1.2016

2015

Maakuntavaltuusto 2/2015, 27.11.2015

Landskapsfullmäktige 1/2015, 23.4.2015

Maakuntavaltuusto 1/2015, 23.4.2015

Oheismateriaali:

Arviointikertomus vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilinpäätös 

Liiton toimintasääntöjen päivittäminen

Hallintosääntö

Valtuuston työjärjestys

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Tarkastussääntö

2014Landskapsfullmäktige 2/2014, 26.11.2014

Maakuntavaltuusto 2/2014, 26.11.2014

Maakuntavaltuusto 1/2014, 24.4.2014

Landskapsfullmäktige 1/2014, 24.4.2014

2013

Maakuntavaltuusto 2/2013, 27.11.2013

Landskapsfullmäktige 2/2013, 27.11.2013


Päivitetty viimeksi 19.8.2020
Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
1.9.2020 Kuulutus: Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 1.9.2020 Kungörelse: Planen för deltagande och bedömning för Mellersta Österbottens landskapsstrategi 2040 och landskapsprogram 2022-2025 31.8.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 1.10.2020 saakka 1.7.2020 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.6.2020 15.6.2020 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.6.2020 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 18.3.2016 Maakunnan yhteistyöryhmä; esityslista ja pöytäkirjat Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS