keskiviikko 16.1.2019
Tietosuoja ja rekisteriselosteet
Tietosuoja ja rekisteriselosteet

Euroopan unionin tietosuoja-asetus GDPR (General Data Protection Regulation) tuli voimaan toukokuussa 2016 ja sitä sovelletaan kaikissa EU-maissa 25.5.2018 alkaen. Asetuksen tarkoituksena on ajantasaistaa tietosuojaa koskevaa sääntelyä, jotta se vastaa teknologian kehitykseen ja globalisaatioon liittyviin henkilötietojen suojaa koskeviin haasteisiin. Samalla asetus yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden tietosuojaa koskevat säännökset. Tietosuoja-asetus koskee kaikkia sen soveltamisalaan kuuluvia henkilötietoja käsitteleviä organisaatioita niin rekisterinpitäjiä kuin henkilötietojen käsittelijöitä.

Henkilötietolaki 10 §

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä rekisteriseloste, josta ilmenee:

1) rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot;

2) henkilötietojen käsittelyn tarkoitus;

3) kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä;

4) mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle; sekä

5) kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

Rekisterinpitäjän on pidettävä rekisteriseloste jokaisen saatavilla. Tästä velvollisuudesta voidaan poiketa, jos se on välttämätöntä valtion turvallisuuden, puolustuksen tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi, rikosten ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi taikka verotukseen tai julkiseen talouteen liittyvän valvontatehtävän vuoksi.

Rekisteriseloste luottamushenkilörekisteri

Rekisteriseloste henkilötieto, sähköposti ja osoitetiedot

Rekisteriseloste henkilötieto maakuntaviestirekisteri

Rekisteriseloste henkilötieto henkilöaktit

EURA2014 tietojärjestelmäseloste

eViljo yhdistysrekisteri


Päivitetty viimeksi 10.8.2018
Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
SEURAA MYÖS