keskiviikko 16.1.2019
Viranhaltijapäätökset/EAKR
Viranhaltijapäätökset/EAKR

Viranhaltijapäätökset/EAKR 2019

11.1.2019 LIOT - Alueellinen IOT Living lab -ympäristö EURA2014 

11.1.2019 SAOSTUS - Kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien valmistuksessa, liuospuhdistuksessa ja veden käsittelyssä (kehittämisosio) EURA2014 

11.1.2019 Kohtaamo 2.0 EURA2014

Viranhaltijapäätökset/EAKR 2018

12.12.2018 Ammattikampus 2020- kehittämishanke EURA2014

12.12.2018 Ammattikampus 2020 - investointihanke EURA2014

12.12.2018 SAOSTUS - Kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien valmistuksessa, liuospuhdistuksessa ja veden käsittelyssä (investointiosio) EURA2014

12.12.2018 SAOSTUS kemiallinen saostus uusein metallikemikaalien valmistuksessa, liuospuhdistuksessa ja veden käsittelyssä investointiosio 2 EURA2014

12.12.2018   XNet - digitalisaatiota edistävät verkkosovellukset EURA2014

12.12.2018 Serviisi, TKI-hanke, Uuden sukupolven vuorovaikutteisen robotiikina ja älykkään automaation hyödyntäminen Keski-Pohjanmaan alueen PK-yrityksisää EURA2014

12.12.2018 EVAKOT- Energian varastoinnin ja käytön optimoinnin työkalut (investointiosio) EURA2014

12.12.2018 EVAKOT - Energian varastoinnin ja käytön optimoinnin työkalut (kehittämisosio) EURA2014

29.1.2018 SAOSTUS - Kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien valmistuksessa, liuospuhdistuksessa ja veden käsittelyssä (investointiosio) EURA2014

5.4.2018 SAOSTUS -Kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien valmistuksessa, liuospuhdistuksessa ja veden käsittelyssä (kehittämisosio) EURA2014

18.4.2018 KeStO (Keskipohjalaisen strategiaosaamisen vahvistaminen) EURA2014

24.4.2018 Aluetalouden tilastoseurannan kehittäminen (ATIK) EURA2014

3.5.2018 LIOT - Alueellinen IOT Living Lab -ympäristö EURA2014

18.5.2018 Biolaakso II- Kemian ja biotalouden osaamiskeskittymä EURA2014

28.5.2018 Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa EURA2014

1.6.2018 EVAKOT - Energian varastoinnin ja käytön optimoinnin työkalut (kehittämisosio) EURA2014

4.6.2018 XNet - digitalisaatiota edistävät verkkosovellukset EURA2018

4.6.2018 LIOT - Alueellinen IOT Living Lab -ympäristö EURA2014

4.6.2018 BILINE - turvallisuuteen liittyvät digitaaliset ratkaisut EURA2014

7.6.2018 Ammattikampus 2020 - investointihanke EURA2014

7.6.2018 Serviisi, TKI-hanke EURA2014

11.6.2018 VASTE - Vähähiilisen logistiikan palvelualusta (kehittämisosio) EURA2014

11.6.2018 VASTE - Vähähiilisen logistiikan palvelualusta (investointiosio) EURA2014

9.8.2018 Ammattikampus 2020 - investointihanke EURA2014

16.8.2018 LIOT - Alueellinen IOT Living Lab -ympäristö EURA2014

16.8.2018 XNet - digitalisaatiota edistävät verkkosovellukset EURA2014

3.10.2018 EVAKOT - Energian varastoinnin ja käytön optimoinnin työkalut (kehittämisosio) EURA2014

3.10.2018 XNet - digitalisaatiota edistävät verkkosovellukset EURA2014

16.10.2018 KOHTAAMO 2.0 EURA2014

16.10.2018 Keskipohjalaisen strategiaosaamisen vahvistaminen (KeStO) EURA2014

14.11.2018 SAOSTUS - Kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien valmistuksessa, liuospuhdistuksessa ja veden käsittelyssä (investointiosio) EURA2014

5.12.2018 LIOT - Alueellinen IOT Living Lab -ympäristö (EURA2014)

5.12.2018 KOHTAAMO 2.0 (EURA2014)

5.12.2018 SAOSTUS - Kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien valmistuksessa, liuospuhdistuksessa ja veden käsittelyssä (kehittämisosio) (EURA2014)

Viranhaltijapäätökset/EAKR 2017

2.1.2017: Ammattikampus 2020 - kehittämisosio ja investointiosio mkj

Ammattikampus 2020 - kehittämisosio EURA2014

Ammattikampus 2020 - investointiosio EURA2014

2.1.2017: Energian varastoinnin ja käytön optimoinnin työkalut - kehittämisosio ja investointiosio mkj

Energian varastoinnin ja käytön optimoinnin työkalut - kehittämisosio EURA 2014

Energian varastoinnin ja käytön optimoinnin työkalut - investointiosio EURA2014

18.1.2017: ABC-Active Business Cluster for export mkj

ABC-Active Business Cluster for export EURA2014

19.1.2017 SmartHome4E EURA2014

28.2.2017: eKeski-Pohjanmaa EURA2014

19.1.2017: Teollisuuden metallipitoisten sivutuotteiden ja jätteiden hyödyntäminen, METALREC, suunnitelupääll.

      Teollisuuden metallipitoisen sivutuotteiden ja jätteiden hyödyntäminen, METALREC, EURA2014

28.3.2017: Kohtaamo 2.0 mkj

  Kohtaamo 2.0 EURA2014

3.8.2017: Saostus, investointiosio 2, mkj

Saostus, investointiosio 2, EURA2014

3.8.2017: Serviiisi, TKI-hanke, mkj

Serviisi, TKI-hanke, EURA2014

3.8.2017: VASTE, kehittämishanke mkj

VASTE, kehittämishanke, EURA2014

3.8.2017: VASTE, investointihanke mkj

VASTE, investointihanke EURA2014

3.8.2017: Serviisi, investointihanke mkj

Serviisi, investointihanke EURA2014

10.10.2017: BILINE turvallisuuteen liittyvät digitaaliset ratkaisut, mkj

BILINE turvallisuuteen liittyvät digitaaliset ratkaisut, EURA2014

10.10.2017: LIAK uudet litiumioniakkukemikaalit ja valmistusprosessit osana litiumarvoketjua, mkj

LIAK uudet litiumioniakkukemikaalit ja valmistusprosessit osana litiumarvoketjua, EURA2014

27.10.2017 BILINE muutospäätös, EURA2014

27.10.2017 Älykäs automaatio ja teollinen internet, muutospäätös, EURA2014

6.11.2017 Metalrec, muutospäätös, EURA2014

16.11.2017 Biopro kehittämishanke muutospäätös, EURA2014

Biopro investointihanke, muutospäätös, EURA2014

16.11.2017 Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa EURA2014

20.11.2017 Serviisi kehittämishanke muutospäätös, EURA2014

Serviisi investointihanke muutospäätös, EURA2014

24.11.2017 XNet muutospäätös, EURA2014

27.11.2017 AktiVoi EURA2014

5.12.2017 Biolaakso II EURA2014

14.12.2017 VASTE - Vähähiilisen logistiikan palvelualusta (investointiosio) EURA2014

14.12.2017 VASTE - Vähähiilisen logistiikan palvelualusta (kehittämisosio) EURA2014

14.12.2017 TEKNO2015 EURA2014

14.12.2017 BioPro -kehittämishanke EURA2014

14.12.2017 BioPro -investointihanke EURA2014

18.12.2017 Ammattikampus 2020 - kehittämishanke EURA2014

18.12.2017 EVAKOT - Energian varastoinnin ja käytön optimoinnin työkalut (kehittämisosio) EURA2014

18.12.2017 VISKURI - Maaseutuyrittämisen kehittämishanke EURA2014

18.12.2017 Biojalostuksen arvoketjut EURA2014

19.12.2017 Keskipohjalaisen strategiaosaamisen vahvistaminen (KeStO)


Päivitetty viimeksi 14.1.2019
Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
SEURAA MYÖS