sunnuntai 20.9.2020
Viranhaltijapäätökset_maakuntajohtaja
Viranhaltijapäätökset_maakuntajohtaja

Tällä sivulla voit tutustua Keski-Pohjanmaan liiton viranhaltijoiden tekemiin päätöksiin. Päätöksiä tekevät maakuntajohtaja ja hallintopäällikkö, ja ne julkaistaan kuntalain mukaisesti.

Ne viranhaltijapäätökset, joihin kuntalainen voi kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivuilla heti päätöksenteon jälkeen. Päätökset pidetään nähtävillä määritellyn ajan. Henkilötietoja sisältävät päätökset poistetaan heti oikaisuvaatimusajan päätyttyä.

Kaikki julkiset viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä jokaisen viikon viimeisenä työpäivänä viraston aukioloaikana klo 9-15 Keski-Pohjanmaan liitossa hallintopäällikön työhuoneessa.

Lisätietoja 

Harri Turkulainen, hallintopäällikkö, p. 040 138 9048, harri.turkulainen(at)keski-pohjanmaa.fi

Maakuntajohtajan päätökset 2020

1 § Muutokset MYR kokoonpanoon

2 § Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia - hankintapäätös

3 § Muutokset MYR kokoonpanoon, korvaava päätös

4 § Pohjanmaan Tanssin aluekeskuksen toiminta-avustus 2020

5 § Muutokset MYR kokoonpanoon

6 § Aluesuunnittelupäällikön sijaisen rekrytointi

7 § Pohjois-Suomen maakuntien maakuntaohjelmien 2018 - 2021 ulkopuolinen arviointi - hankintaan osallistuminen 

8 § Pankkitilin avaaminen omaehtoiselle kehittämisrahalle

9 § Muutokset MYR kokoonpanoon

10 § Liiton nettisivujen hankinta

11 § EURA käyttäjäoikeuden muutos/strategiapäällikkö

12 § IP JTF koordinaatioryhmänedustajien nimeäminen

Maakuntajohtajan päätökset 2019

1 § Muutokset MYR kokoonpanoon

2 § Pohjanmaan Tanssin aluekeskuksen toiminta-avustus 2018

3 § Majoituspalvelut sitoumus KL-kuntahankinnat Oy

4 § Pohjois-Suomen koordinaatiotyöryhmän edustajat

5 § Itä- ja Pohjois-Suomen koordinaatiotyöryhmän edustajat

6 § Muutokset MYR kokoonpanoon

7 § Ostopalvelu – maakuntakaavan vaikutusten arviointi

8 § Työajanseurantajärjestelmän hankinta

9 § KCR 2019 - kuntakisan palkinto

10 § Avustus Oskari Tokoi -seuralle

11 § Teleoperaattoripalvelujen hankinta

12 § Edustajan nimeäminen Team Finland -aluetiimiin

13 § Mineraalipotentiaalisten vyöhykkeiden päivitystyön hankintapäätös

14 § Monitoimilaitteen hankintapäätös

15 § Muutokset MYR kokoonpanoon

16 § Monitoimilaitteen hankintapäätös

17 § Muutokset MYR kokoonpanoon

18 § Muutokset MYR kokoonpanoon


Päivitetty viimeksi 22.6.2020
Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
1.9.2020 Kuulutus: Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 1.9.2020 Kungörelse: Planen för deltagande och bedömning för Mellersta Österbottens landskapsstrategi 2040 och landskapsprogram 2022-2025 31.8.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 1.10.2020 saakka 1.7.2020 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.6.2020 15.6.2020 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.6.2020 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 18.3.2016 Maakunnan yhteistyöryhmä; esityslista ja pöytäkirjat Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS