tiistai 17.7.2018
Kehittämisrahoitus
Kehittämisrahoitus

Keski-Pohjanmaan liiton kautta haettavissa oleva kehittämisrahoitus

Keski-Pohjanmaan liiton kautta on haettavana sekä EU –että kansallista rahoitusta maakuntaohjelman mukaiseen kehittämistoimintaan. Merkittävin rahoitusvälineemme on ”Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 –Suomen rakennerahasto-ohjelma”, joka kattaa sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) varat.

EU- rahoituksen (EAKR, ESR) hakeminen

Rakennerahasto-ohjelman kautta alueellamme on vuosina 2014-2020 haettavana noin 60 miljoonaa euroa EU ja valtion rahoitusta. Alueen kuntien odotetaan osallistuvan noin 8,6 miljoonan rahoituksella ohjelman toteuttamiseen. Rahoittajina ohjelmassa toimivat Keski-Pohjanmaan liitto  ja Keski-Suomen ELY-keskus.

Haku tapahtuu sekä teemapohjaisten että jatkuvan haun kautta.

Alasivulla  "Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020" Suomen rakennerahasto-ohjelma löytyy tarkempaa ohjeistusta hakemisesta.

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelman hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus/Keski-Pohjanmaan liitto

Keski-Pohjanmaan liiton RR-varojen hallintointiin osallistuva henkilöstö

 

Maksatushakemuksen liitteet

Nämä lomakkeet tulee täyttää ja liittää jokaiseen maksatushakemukseen:

Yhteenveto maksatuskauden palkoista, lomake B1 

Lomarahat tai loma-ajan palkka, lomake B2 

Työajan seurannat kuukasitasolla, lomake C

Hankinnat, lomake D

Maakunnan kehittämisrahan hakeminen

Maakunnan kehittämisrahaa on haettavissa jatkuvana hakuna.

Hakukriteerit

Lomakkeet ja ohjeet


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
Fax (06) 868 0308
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
SEURAA MYÖS