sunnuntai 27.5.2018
Kehittämisrahoitus
Kehittämisrahoitus

Keski-Pohjanmaan liiton kautta  haettavissa oleva kehittämisrahoitus

Keski-Pohjanmaan liiton kautta on haettavana sekä EU –että kansallista rahoitusta maakuntaohjelman mukaiseen kehittämistoimintaan. Merkittävin rahoitusvälineemme on ”Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 –Suomen rakennerahasto-ohjelma”, joka kattaa sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) varat.

EU- rahoituksen (EAKR, ESR) hakeminen

Rakennerahasto-ohjelman kautta alueellamme on vuosina 2014-2020 haettavana noin 60 miljoonaa euroa EU ja valtion rahoitusta. Alueen kuntien odotetaan osallistuvan noin 8,6 miljoonan rahoituksella ohjelman toteuttamiseen. Rahoittajina ohjelmassa toimivat Keski-Pohjanmaan liitto  ja Keski-Suomen ELY-keskus.

Haku tapahtuu sekä teemapohjaisten että jatkuvan haun kautta.

Alasivulla  "Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020" Suomen rakennerahasto-ohjelma löytyy tarkempaa ohjeistusta hakemisesta.

Lisätietoa antavat

kehittämisjohtaja Kaj Lyyski,040 530 9904 (yleiset aluekehittämis- ja rakennerahastoasiat, ohjelman sisältöasiat)

Kehittämissuunnittelija Teija Tuunila, p. 040 8610063 (rahoitus/hankevalmistelu)

Ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala, p. 040 026 0688 (yleiset rakennerahastoasiat, MYR ja sihteeristö, rahoitus)

aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta, p. 040 504 6698 (rahoitus/EURA2017)

Maksatushakemuksen liitteet

Nämä lomakkeet tulee täyttää ja liittää jokaiseen maksatushakemukseen:

Yhteenveto maksatuskauden palkoista, lomake B1 

Lomarahat tai loma-ajan palkka, lomake B2 

Työajan seurannat kuukasitasolla, lomake C

Hankinnat, lomake D

Maakunnan kehittämisrahan hakeminen

Maakunnan kehittämisrahaa on haettavissa jatkuvana hakuna.

Hakukriteerit

Lomakkeet ja ohjeet

Lisätietoa antaa

Suunnittelija Tiina Harjunpää
p. 040 547 9561


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
Fax (06) 868 0308
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
SEURAA MYÖS