keskiviikko 16.1.2019
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut AIKO
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut AIKO

Pääministeri Sipilän hallitusohjelman mukaan hallitus tukee eri alueiden omiin vahvuuksiin perustuvan kilpailukyvyn parantamista. Tavoitteena on saada erilaiset voimavarat hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) on hallituksen Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla - nimisen kärkihankkeen toimenpide.

Toimenpiteen rahoittamiseen on käytössä 30 miljoonaa euroa vuosille 2016 - 2018. Noin puolet rahoituksesta käytetään kaupunkien, kasvukäytävien ja teemaverkostojen kasvusopimuksiin ja toinen puoli maakuntien ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) toimiin.

AIKO -määrärahat jaetaan toimivaltaiselle maakunnan liitolle, joka tekee rahoituspäätökset yksittäisille hankkeille. Määrärahojen jaon vuoden 2016 osalta näet tästä.

AIKO Kasvusopimukset

Kasvusopimukset, jotka rahoitetaan Alueelliset innovaatiot ja kokeilut AIKO -varoista:

Uudenmaan liitto: 

 • Pääkaupunkiseudun kasvusopimus, 75 000 euroa
 • Suomen kasvukäytävä 446 000 euroa
 • Pohjoinen kasvukäytävä 270 000 euroa

Etelä-Karjalan liitto:

 • Lappeenranta-Imatran kasvusopimus 351 000 euroa

Varsinais-Suomen liitto:

 • Turun kasvusopimus 558 000 euroa

Pirkanmaan liitto:

 • Tampereen kasvusopimus 540 000 euroa
 • MAL-verkosto 89 000 euroa

Pohjanmaan liitto:

 • Vaasan kasvusopimus 518 000 euroa

Etelä-Pohjanmaan liitto:

 • Seutukaupunkiverkosto 81 000 euroa

Pohjois-Pohjanmaan liitto:

 • Oulun kasvusopimus 360 000 euroa

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto:

 • Joensuun kasvusopimus 450 000 euroa

Ennakoitu rakennemuutos ERM

AIKO-rahoituksella tuetaan aluelähtöisiä ERM -toimia, joilla on tarkoitus vauhdittaa alueilla rakennemuutosta, toteuttaa nopeita ja kokeiluluonteisia uusia toimenpiteitä sekä vahvistaa kykyä sopeutua elinkeinorakenteen muutokseen (resilienssi). Keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen ja yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen, sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät kokeilut. Rahoituksella tuetaan merkittävien kehittämisavausten nopeaa liikkeelle lähtöä ja käynnistetään mittaluokaltaan huomattavia kehitysprosesseja. 

Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelmat, ns. varautumissuunnitelmat laaditaan osana Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa. Voimassa oleva Keski-Pohjanmaan toimeenpanosuunnitelma, sekä varautumissuunnitelma on luettavissa tästä linkistä

AIKO/ ERM valintakriteerit

Hankkeissa noudatettaan vähintään seuraavia valintakriteereitä:

 • edistää aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta ja vahvistaa alueen muutosjoustavuutta (resilienssi)
 • nopeuttaa merkittävien kehittämisavauksien tai kokeilujen nopeaa käynnistymistä
 • vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistymistä

Näiden lisäksi noudatetaan Maakunnan kehittämisrahoitukselle annettuja kriteereitä:

 • alueen elinkeinotoiminnan kehittämistä koskeviin hankkeisiin
 • kuntien välisen elinkeinopoliittisen yhteistyön edistämistä koskeviin kehittämishankkeisiin
 • muihin kehittämishankkeisiin alueen kehittämistavoitteiden toteuttamiseksi
 • Suomen ja muiden maiden välisiin elinkeinopoliittisiin ja muihin alueellista kehitystä edistäviin yhteistyöhankkeisiin

Keski-Pohjanmaan alueelliset painotukset ERM -rahoitukselle:

 • uudet toimintamallit uuden liiketoiminnan mahdollistajana
 • tutkimustulosten kaupallistaminen
 • kilpailukykyä kansainvälistymisellä

Tarkempi kuvaus alueellisista painotuksista on luettavissa tästä.

AIKO/ERM -rahoitusta ei ole tarkoitettu infrastruktuuriin tai muihin fyysisiin rakenteisiin, vaikuttavuudeltaan paikallisiin hankkeisiin tai yksittäisten tapahtumien tai tilaisuuksien järjestämiseen.

Rahoituksen hakeminen

Keski-Pohjanmaalla ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) -rahoitusta haetaan kansallisen rahoituksen hakemuslomakkeilla, jotka on täydennetty ERM -hankkeiden osalta. Rahoituksen hakemiseen ja täyttöohjeisiin pääset tästä linkistä.


Rahoitetut ERM-hankkeet

Selvitys kiinnostuksesta lomitusyrittäjyyteen

AATE DC

Telakka

Pilottipooli


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
SEURAA MYÖS