sunnuntai 15.9.2019
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut AIKO
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut AIKO

Pääministeri Sipilän hallitusohjelman mukaan hallitus tukee eri alueiden omiin vahvuuksiin perustuvan kilpailukyvyn parantamista. Tavoitteena on saada erilaiset voimavarat hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) on hallituksen Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla - nimisen kärkihankkeen toimenpide.

Toimenpiteen rahoittamiseen on käytössä 30 miljoonaa euroa vuosille 2016 - 2018. Noin puolet rahoituksesta käytetään kaupunkien, kasvukäytävien ja teemaverkostojen kasvusopimuksiin ja toinen puoli maakuntien ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) toimiin.

AIKO -määrärahat jaetaan toimivaltaiselle maakunnan liitolle, joka tekee rahoituspäätökset yksittäisille hankkeille. Määrärahojen jaon vuoden 2016 osalta näet tästä.

Ennakoitu rakennemuutos ERM

AIKO-rahoituksella tuetaan aluelähtöisiä ERM -toimia, joilla on tarkoitus vauhdittaa alueilla rakennemuutosta, toteuttaa nopeita ja kokeiluluonteisia uusia toimenpiteitä sekä vahvistaa kykyä sopeutua elinkeinorakenteen muutokseen (resilienssi). Keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen ja yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen, sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät kokeilut. Rahoituksella tuetaan merkittävien kehittämisavausten nopeaa liikkeelle lähtöä ja käynnistetään mittaluokaltaan huomattavia kehitysprosesseja. 

Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelmat, ns. varautumissuunnitelmat laaditaan osana Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa. Keski-Pohjanmaan varautumissuunnitelma on luettavissa tästä linkistä

AIKO/ ERM valintakriteerit

Hankkeissa noudatettaan vähintään seuraavia valintakriteereitä:

  • edistää aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta ja vahvistaa alueen muutosjoustavuutta (resilienssi)
  • nopeuttaa merkittävien kehittämisavauksien tai kokeilujen nopeaa käynnistymistä
  • vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistymistä

Näiden lisäksi noudatetaan Maakunnan kehittämisrahoitukselle annettuja kriteereitä:

  • alueen elinkeinotoiminnan kehittämistä koskeviin hankkeisiin
  • kuntien välisen elinkeinopoliittisen yhteistyön edistämistä koskeviin kehittämishankkeisiin
  • muihin kehittämishankkeisiin alueen kehittämistavoitteiden toteuttamiseksi
  • Suomen ja muiden maiden välisiin elinkeinopoliittisiin ja muihin alueellista kehitystä edistäviin yhteistyöhankkeisiin

Keski-Pohjanmaan alueelliset painotukset ERM -rahoitukselle:

  • uudet toimintamallit uuden liiketoiminnan mahdollistajana
  • tutkimustulosten kaupallistaminen
  • kilpailukykyä kansainvälistymisellä

Tarkempi kuvaus alueellisista painotuksista on luettavissa tästä.

AIKO/ERM -rahoitusta ei ole tarkoitettu infrastruktuuriin tai muihin fyysisiin rakenteisiin, vaikuttavuudeltaan paikallisiin hankkeisiin tai yksittäisten tapahtumien tai tilaisuuksien järjestämiseen.

Rahoituksen hakeminen

Keski-Pohjanmaalla ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) -rahoitusta haetaan kansallisen rahoituksen hakemuslomakkeilla, jotka on täydennetty ERM -hankkeiden osalta. Rahoituksen hakemiseen ja täyttöohjeisiin pääset tästä linkistä.


Rahoitetut ERM-hankkeet

Selvitys kiinnostuksesta lomitusyrittäjyyteen

AATE DC

Telakka

Pilottipooli


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 29.4.2019 Maakuntavaltuusto 25.4.2019/pöytäkirja 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS