keskiviikko 16.1.2019
Kokkola-AR
Kokkola-AR

KOKKOLA-AR

Hakija: Centria ammattikorkeakoulu OY

Myönnetty rahoitus: 62 608 euroa

Kokonaiskustannus: 89 440 euroa

Toteutussaika: 7.3 – 31.12.2018

Kokkola-AR toteuttaa Keski-Pohjanmaan alueella neljää pilottia: teollisuuden, matkailun, kaupunki- ja asuntosuunnittelun ja kaupan. Pilottien tavoitteena on ottaa käyttöön lisätyn todellisuuden (AR) innovaatioita hyödyntävät tekniikat. AR-tekniikkaa voidaan hyödyntää laaja-alaisesti mm. markkinoinnissa, käyttäjäkokemuksen parantamisessa, opastamisessa, palautteen keräämisessä, esittelyissä yms.


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
SEURAA MYÖS