keskiviikko 16.1.2019
Telakka
Telakka

Telakka

Hakija: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Myönnetty rahoitus: 80.500 €

Kokonaiskustannusarvio: 115.000 €

Toteutusaika: 1.1.2017-31.12.2018

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen yhteistyöyliopistoissa Jyväskylässä, Oulussa ja Vaasassa kehitellään paljon innovaatioita ja malleja mm. liiketalouden alalle. Näitä tuotoksia halutaan saattaa (=telakoida) myös Keski-Pohjanmaan alueen yrityksille työkaluiksi kilpailukyvyn lisäämiseksi ja työpaikkojen aikaansaamiseksi. Lisäksi luodaan malli, jolla yritykset voivat kokeilla ja hyödyntää jatkossakin yliopistojen tutkimus- ja kehittämistoimintaa kehittäessään omaa liiketoimintaansa. Hanke monipuolistaa innovaatio-osaamisen hyödyntämistä ja yritysten toimien sparraamista. Hankkeen pysyvänä vaikutuksena investoinnit ja panostukset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan kasvavat.


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
SEURAA MYÖS