perjantai 23.10.2020
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määräraha
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määräraha

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määräraha

Valtioneuvoston on myöntänyt Keski-Pohjanmaan liitolle alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määrärahaa 215 000 € maakunnan omaehtoiseen kehittämiseen. Keski-Pohjanmaan maakuntahallituksen 20.4.2020 päätöksen mukaisesti erityisesti painotetaan:

- laajempien kokonaisuuksien valmistelua ja selvityksiä, jotka edistävät Keski-Pohjanmaan maakunnan varautumista ilmastopäästöjen vähentämiseen sekä edistävät turvepäästöistä luopumiseen tähtäävien toimenpiteiden tunnistamista maakunnassa;

- hankkeita, jotka vahvistavat alueen kuntien ja sidosryhmien elinvoimaa ja muutosjoustavuutta COVID-19 virustilanteen haitallisten vaikutusten hillinnässä sekä elinvoiman kasvattamisessa kriisin jälkeen;

- pienimuotoisia hankkeita (noin 5 000 – 10 000 euroa), joissa luodaan uutta elinkeinoelämän potentiaalia ja työllisyyttä maakunnan kehittämiseksi sekä vahvistetaan maakunnan asukkaiden osallisuutta.

Rahoitettavat hankkeet valitaan teemoitettujen hakukierrosten kautta. Avoinna olevista teemoista ja valintakriteereistä voitte lukea lisää hakukuulutuksesta. 

Tutustu alla oleviin ohjeisiin ja asiakirjoihin ennen hakemuksen jättämistä

Ohje Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) -rahoituksesta 

Hankehakemuslomake 

Hakemuslomakkeen täyttöohje

Hankkeen maksatushakemuspohja 

Hankkeen seurantaraporttipohja 

Hankkeen työajanseurantapohja

Hankkeen pääkirjanavainpohja 

Kansallisella kehittämisrahoituksella toteutettavat hankkeet perustuvat lakiin alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 7/2014, sekä lakiin alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 8/2014. Kehittämisrahoituksen toteutusta ohjeistetaan lakia tarkentavilla asetuksilla: valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 356/2014, valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 357/2014 sekä valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta 358/2014 (tukikelpoisuusasetus).

Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 7/2014

Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 8/2014

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 356/2014

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 357/2014

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta 358/2014


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
1.9.2020 Kuulutus: Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 1.9.2020 Kungörelse: Planen för deltagande och bedömning för Mellersta Österbottens landskapsstrategi 2040 och landskapsprogram 2022-2025 31.8.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 1.10.2020 saakka 1.7.2020 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.6.2020 15.6.2020 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.6.2020 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 18.3.2016 Maakunnan yhteistyöryhmä; esityslista ja pöytäkirjat Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS