keskiviikko 16.1.2019
Maakunnan liitto
KESKI-POHJANMAAN LIITTO

Liiton toiminta-ajatus ja tehtävät

Kuntayhtymä toimii Keski-Pohjanmaan maakunnan, sen jäsenkuntien ja asukkaiden eduksi kehittämis-, edunvalvonta-, tutkimus- ja suunnitteluorganisaationa.

Kuntayhtymän tehtävänä on

1.valvoa maakunnan etua, edistää maakunnan henkistä ja aineellista vaurastumista sekä kestävää kehitystä,

2.vahvistaa maakunnan sisäistä sekä kuntien ja kuntayhtymien välistä yhteistyötä ja toimia maakunnallisena yhteistyöelimenä maakunnan kehittämis- ja edunvalvonta-asioissa,

3.hoitaa alueiden kehittämisestä annetun lain mukaiset aluekehitysviranomaisen tehtävät ts. huolehtia toimialueellaan yleisestä aluepoliittisesta suunnittelusta, aluekehittämisohjelmien valmistelusta ja niiden toteuttamisen seurannasta sekä aluehallintoviranomaisille kuuluvien aluekehitystoimenpiteiden yhteensovittamisesta,

4.avustaa ja palvella kuntia niiden tutkimus-, suunnittelu- ja kehittämistoiminnassa,

5.huolehtia alueellaan maakuntakaavan laatimisesta ja muista maakuntasuunnitteluun liittyvistä tehtävistä ja edistää maakuntakaavan toteuttamista sekä,

6.hoitaa muut lainsäädännön nojalla maakunnan liitolle kuuluvat tehtävät sekä

7.huolehtia jäsenkuntien sille osoittamista tehtävistä.


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
SEURAA MYÖS