keskiviikko 23.9.2020
Maakuntatunnukset
Maakuntatunnukset

Keski-Pohjanmaan maakuntavaakuna

Keski-Pohjanmaan maakuntavaakunaksi on aikoinaan valittu Pohjanmaan vanhin vaakunasinetti Juhana III:n (1537-1592) ajalta.

Vaakunassa on sinisellä pohjalla hopeinen taakseen katsova näätä, jonka kynnet ja kieli ovat kultaa. Pohjassa on viisi hopeista naularistiä edustamassa jo 1500-luvulla olemassa olleita emäseurakuntia. Naularisti on kirkonrakentajien käyttämien puisten rakennusnaulojen tyylitelty jäljitelmä.

Maakuntalippu

Maakuntahallitus valitsi maakuntalipun vuonna 2000. Lipun keskellä on taakseen katsova näätä sinisellä pohjalla ja lipun reunoilla on valkoiset reunapaalut. Lipussa on perinteisen vaakunan tunnusmerkit.

Kiuru (Alauda arvensis) - maakuntalintu

"Kiuru liversi intohimoisesti kohotessaan haaleata taivasta vastaan", kirjoitti F.E. Sillanpää. Moni meistä on maannut selällään nurmella ja seurannut kotikiurun nousua taivaalle. Kiurun lauluun kuuluu matkintoja ja kirkkaita ääniä. Kansa uskoo, että syömällä raa'an kiurun munan saa kauniin lauluäänen! Tämä lakeuksien lintu sopii mainiosti Keski-Pohjanmaan tunnukseksi. Se laulaa herkeämättä pohjalaisille ihmisille, kissankelloille ja kiurunkannuksille.

Kissankello (Campanula rotundifolia) - maakuntakukka

Kissankellon, keskikesän kukan, siro olemus ja nuokkuvat, taivaansiniset kukat herkistävät jokaisen mielen takaisin lapsuuden suviselle niitylle pehmeään tuuleen ja auringonpaisteeseen, heinäsirkkojen, perhosten ja keijukaisten maailmaan. Kellokukkia on Suomessa kymmenen lajia, eräät yleisiä ja useat kissankelloa isompikukkaisia. Silti erityisesti kissankello vetoaa meihin, kaiketi juuri vaatimattomuudellaan.

Gneissi - maakuntakivi

Yleisin keskipohjalainen gneissityyppi on kiillegneissi. Se on harmaa tai punaraitainen ja liuskeinen kivi. Siinä vuorottelevat karkearakeiset kerrokset ohuiden, hienorakeisten kerrosten kanssa. Punertavat graniittiset suonet ovat yleisiä. Gneissit ovat syntyneet vuorijonon rapautumistuotteista, maasälpä-, kalkki- tai rautarikkaista hiekoista tai savista, taikka tulivuorten purkaustuotteista, laavoista ja tuhkista.

Keski-Pohjanmaan laulu - maakuntalaulu

Näät, kuinka rannat viljavat

on virtain kahta puolta

ja kylät suuret kansoineen,

mi maasta pitää huolta,

mi tuttu meren myrskyisen

ja hallan hyisen, katehen.

Kas siitä soinnun saa

tää Keski-Pohjanmaa.


Ja urheasti kestäneet

on miehet taiston tulta,

maan eestä henkens´ antaneet,

ja peittänyt tää multa.

Myös sankar´isäin lapset me

maan eestä kaiken annamme.

Kas siitä turvan saa

tää Keski-Pohjanmaa.


Virtaimme juuret juontavat

niin kauas syömmeen Suomen,

ne rannan tuomet, pihlajat

juottavat joka huomen.

Myös kansan juuret maassa on,

sen turva taivaan taattohon.

Kas siitä voiman saa

tää Keski-Pohjanmaa.

Sävelletty K-P:n maakuntajuhlaan Veteliin 1929.

Sävellys ja sanoitus kanttori Oskari Metsola, Kalajoki

s. 1874 k. 1951


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
1.9.2020 Kuulutus: Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 1.9.2020 Kungörelse: Planen för deltagande och bedömning för Mellersta Österbottens landskapsstrategi 2040 och landskapsprogram 2022-2025 31.8.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 1.10.2020 saakka 1.7.2020 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.6.2020 15.6.2020 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.6.2020 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 18.3.2016 Maakunnan yhteistyöryhmä; esityslista ja pöytäkirjat Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS