sunnuntai 20.9.2020
Helmikuu 2020
Helmikuu 2020

Hankkeilla vaikuttavuusloikka menestykseen!

Keski-Pohjanmaan maakunnan vahvuutena on jo vuosia ollut monipuolinen toimialarakenne ja teollisuuden vientipainotteisuus. Keski-Pohjanmaan elinkeinorakenne on monipuolinen ja toimialakeskittymät vahvoja. Alkutuotannon ja teollisen toiminnan osuudet korostuvat koko maahan verrattuna. Kemian, biotalouden ja mineraalitalouden osaamiskeskittymä biolaakso on elinkeinoelämän, tutkimuksen, innovaatiotoiminnan ja koulutuksen keskittymä, joka toteuttaa maakunnan älykkään erikoistumisen tavoitteita ja vahvistaa elinkeinoelämän tarvitsemaa osaamista maakunnassa. Biolaaksoverkosto nivoo yhteen alueen vahvuudet teollisuudessa, alkutuotannossa ja tutkimuksessa modernin kärjen menestykseen.

Keski-Pohjanmaan maakunnan kasvua ja elinvoimaa maakuntaan luovat kehittyvä, innovatiivinen ja vetovoimainen osaaminen sekä kilpailukykyinen, monipuolinen ja kansainvälinen elinkeino- ja yritystoiminta, vahvana veturina keskuskaupunki Kokkola, sen suurteollisuus sekä maakunnan elinvoimainen maatalous.

Keski-Pohjanmaan liiton hanketoiminta on ollut viime vuosina melkoisessa myllytyksessä ja parantamisen kohteena. Toiminnassamme oli puutteita, jotka oli korjattava. Parantamistyömme ei ole ollut turhaa, sillä 5.12.2018 maakunnan liitolle palautettujen myöntövaltuuksien jälkeen olemme voineet täysipainoisesti toimia aluekehittämisestä vastaavana välittävänä toimielimenä. Niinpä heti vuoden 2019 aikana toteutettiin kaksi (2) EAKR-hakukierrosta ja käynnistettiin kolmas, jonka tuloksia arvioidaan helmikuussa 2020. Hakujen tavoitteena oli tunnistaa ja avata tietä uusille innovaatioille, joilla kyetään kehittämään ja viemään eteenpäin maakunnan elinkeinojen murrosta ja toimeenpanemaan vähähiilisyyttä lisääviä hankkeita. Hakujen jälkeen toteutettiin EAKR-hankerahoitusta hakeneiden hankkeiden arviointi ja hankkeita uudistetussa ja parannetussa päätöksentekomuodossa. Tulokset ovat olleet monessakin mielessä myönteisiä. Olemme kyenneet jakamaan lähes 10 miljoonaa euroa maakunnan kehittämiseen rahoitusta – pidän tätä maakuntamme kannalta hienona saavutuksena.

Haluan tässä vaiheessa kiittää kaikkia kuluneena vuonna hanketoimintaan osallistuneiden rakentavasta suhtautumisesta maakunnan liiton hanketoiminnan uudistamisohjelman toimeenpanoon. Voin ymmärtää, että aina tehtyjen muutosten perusteita taikka vaikutuksia ei ole ollut helppo ymmärtää. Voin kuitenkin vakuuttaa, että kaikki tehdyt muutokset ja parantamistyö ovat saamamme palautteen perusteella olleet tarpeellisia ja edellytetty tehtävän. Uskon, että hyvässä hengessä ja keskinäisellä yhteistyöllä saamme hiottua maakuntamme hanketoimintaa entistä toimivammaksi ja alueen kehittämistarpeet paremmin huomioon ottavaksi. Tässä työssä tarvitaan meidän kaikkien panosta.

Uusi ohjelmakausi 2021 – 2027 on parhaillaan suunnittelussa ja keskeisiä maakunnallisia kehittämisteemoja ollaan miettimässä. Tulevan ohjelman sisältöä ja painotuksia on käsitelty kuluneen talven aikana maakunnan yhteistyöryhmässä ja suunnittelutyö jatkuu. Tässäkin työssä kunnia on kestävän palkka.

Toivotan hanketoimijoillemme voimia uurastuksessanne hankkeiden parissa. Tehkää hyvää työtä, olkaa luovia, miettikää tulevaisuutta – maakunnassamme tarvitaan kehittämistä edelleen.

Näillä eväillä kohti entistä ehompaa ja tulevaisuuden hyvinvoivaa Keski-Pohjanmaan maakuntaa!

Jyrki Kaiponen


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
1.9.2020 Kuulutus: Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 1.9.2020 Kungörelse: Planen för deltagande och bedömning för Mellersta Österbottens landskapsstrategi 2040 och landskapsprogram 2022-2025 31.8.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 1.10.2020 saakka 1.7.2020 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.6.2020 15.6.2020 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.6.2020 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 18.3.2016 Maakunnan yhteistyöryhmä; esityslista ja pöytäkirjat Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS