sunnuntai 20.9.2020
Kesäkuu 2020
Kesäkuu 2020

Hyvät keskipohjalaiset!Elämme monessakin suhteessa poikkeuksellista aikaa yhteiskunnassamme ja Keski-Pohjanmaalla. Maailmalta meille levinnyt koronavirusepidemia (COVID-19) on pakottanut meitä toimimaan normaalista poiketen ja siten, että keskiössä ovat perheemme, ystävämme, työtoverimme, koko yhteisömme ja oman itsemme hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtiminen. Siten, aivan oikeutetusti, toimintaamme ovat ohjanneet terveyden säilyttäminen ja siihen panostaminen.

Tunnen suurta huolta vallitsevassa tilanteessa maakuntamme ja kuntien elinvoimaisuuden säilyttämisestä. Kestävien, työllisyyttä ja yritystoimintaa tukevien ratkaisujen tunnistaminen ja toimeenpano valtion sekä maakunnan ja kuntien toiminnassa korostuvat. Kuntien kantokykyä tukeville valtion toimille on suuri tarve. Valtioneuvostomme on vastannut haasteisiin jokseenkin hyvin, tilanteen poikkeuksellisuus tunnustaen. Uutisia uusista ja välttämättömistä toimista on saatu lähes viikoittain. Myös Keski-Pohjanmaalla paneudutaan koronavirustilanteen pysyvien vaikutusten hillitsemiseen. Liitto onkin käynnistänyt tilannekuvan ja tarvittavien toimenpiteiden kartoittamisen maakunnallisen selviytymissuunnitelman laatimiseksi laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Erityisen suurta huolta tunnen koronavirustilanteen seurauksena kasvaneista, eri ikäisten ihmisten ja perheiden sosiaalisista haasteista ja taakasta, joista kantautuu tietoa maakunnan eri toimijoilta. Kaikki toimenpiteet pitkäkestoisten sosiaalisten ongelmien ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi on tehtävä, jotta voimme kaikissa suhteissa palata elämään ennen koronavirustilannetta vallinnutta, jokseenkin turvallista perusarkeamme.

Vallitsevasta tilanteesta huolimatta olemme halunneet Keski-Pohjanmaalla säilyttää perusarkemme. Hallinto toimii, valmistelijat tekevät parhaansa ja päätöksenteko sujuu. Hyvä niin!

Työlistallamme ennen kesälomakauden lähtöä täyteen vauhtiin on vielä alueellisen liikennejärjestelmäsuunnittelun eteenpäin saattamista, maakuntakaavoitusta, hanke-esityksiin ja hankkeisiin liittyvää valmistelua ja päätöksentekoa, ilmastotalkoita ja erityisen haastavissa merkeissä edenneen EU-rakennerahastokauden 2021-2027 neuvottelujen loppuun saattamista. Liiton väki siirtyi etätöihin pääosin maaliskuussa ja on siitä lähtien kotitoimistoilta hoitanut työ- ja virkatehtäviään. Tässäkin suhteessa kevät on ollut arvioitua poikkeuksellisempi. Keski-Pohjanmaan liiton virasto pidetään kiinni 6.7. - 26.7.2020 välisen ajan, joskin henkilöitä meillä työskentelee myös kesän aikana. Tavoitettavuus on siten turvattu!

Suomen suven saavuttaessa Keski-Pohjanmaalla ehkä vuodenajoistamme lempeimmän ajankohdan – kesän, toimeenpanemme vielä maakuntavaltuuston kevätkokouksen siellä tehtävine tärkeine päätöksineen.

Poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia tekoja. Niin tänä keväänäkin, kun järjestimme kahtena toukokuisena lauantaina maakuntailtamat Kokkolan Tullipakkahuoneella. Molemmat iltamat striimattiin verkkoon, ja katselukertoja tähän viikkoon mennessä on kertynyt yli 5 000. Keski-Pohjanmaan liitto halusi olla tapahtumalla tukemassa kaikkien keskipohjalaisten jaksamista arjessa, työn ja perheiden hyvinvoinnin, päivittäisten askareiden ja jaksamisen yhteensovittamisessa. Toivottavasti onnistumme tässä!

Hyvät keskipohjalaiset! Kiitos yhteistyöstänne, tuestanne ja panoksistanne yhteiseen tekemiseen kuluneena keväänä. Toivotan kaikille liiton jäsenkunnille, yhteistyökumppaneille ja kaikille maakuntalaisille palauttavaa kesäloma-aikaa, sillä voimia ja uusia ideoita ensi syksynä taas tarvitaan.

Työ maakunnan ja paremman yhteisen tulevaisuuden rakentamiseksi jatkuu – poikkeuksellista ajoista huolimatta!

vt. maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen     


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
1.9.2020 Kuulutus: Keski-Pohjanmaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettaminen 1.9.2020 Kungörelse: Planen för deltagande och bedömning för Mellersta Österbottens landskapsstrategi 2040 och landskapsprogram 2022-2025 31.8.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 1.10.2020 saakka 1.7.2020 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 29.6.2020 15.6.2020 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.6.2020 17.3.2020 Tarjouspyyntö: Keski-Pohjanmaan liiton nettisivut 18.2.2020 ESR -haku auki Keski-Pohjanmaalla 2.3.2020 saakka 12.2.2020 TARJOUSPYYNTÖ POHJOIS-SUOMEN MAAKUNTIEN MAAKUNTAOHJELMIEN 2018-2021 ULKOPUOLISESTA ARVIOINNISTA 12.2.2020 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR- ja ESR -hankkeet 18.12.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 18.12.2019-19.2.2020 2.12.2019 Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021-2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts 2.12.2019 Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta 19.11.2019 Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kokous 28.11.2019 15.11.2019 AIKO rahoitusta haettavana matkailuhankkeelle 19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 18.3.2016 Maakunnan yhteistyöryhmä; esityslista ja pöytäkirjat Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS