maanantai 16.7.2018
Elinkeinorakenne
Palvelutalous valtaa alaa

"Suomen talouden palveluvaltaistuminen on edennyt yllättävän pitkälle. Jo 2000-luvun voimakas talouskasvu nojasi vahvasti palvelutoimintaan. Merkittävä osa teollisuusyritystenkin tuotannosta on palveluita ja teollisuuden työntekijöistä yhä suurempi osa (n. 40 % vuonna 2008) työskentelee palvelutehtävissä – heistä suurin osa korkean osaamisen asiantuntija- ja johtajatehtävissä.

Palveluiden osuus Suomen viennistä kasvaa vauhdilla. Palveluviennin arvon suhde BKT:een oli vuonna 1990 vain 3–4 prosenttia, mutta vuonna 2010 jo 12 prosenttia. Toisaalta palveluiden viennin tilastointi on vaikeaa, joten niiden todellinen osuus voi olla arvioitua suurempi. Palveluvientiin kuuluu esimerkiksi suunnittelu-, markkinointi-, tutkimus-, hallinto-, laki-, rakennus-, liikenne- ja turistipalveluiden myyminen ulkomaisille yrityksille ja kuluttajille. Palveluita vievät ulkomaille sekä teollisuus- että palvelualojen yritykset."

Lähde: VATT http://www.vatt.fi/ajankohtaista/uutiset/uutinen/p...

 

VATTin tunnistama kehitys näkyy myös Keski-Pohjanmaan elinkeino- ja yritysrakenteen muutoksessa, vaikka meillä  korostuu edelleen koko maahan verrattuna vahva alkutuotanto ja teollinen toiminta. Näiden painotusten myötä koulutusrakenteessa näkyy vahva toisen asteen koulutuksen osuus.

Vuonna 2011 Suomessa oli alkutuotannossa 3,5 % ja teollisuudessa 14,2 % kaikista työpaikoista. Keski-Pohjanmaan vastaavat lukemat olivat 9 % ja 15 %. Maakunnan palvelualojen osuus on siten suhteellisesti pienempi kuin koko maassa. Uusia työpaikkoja syntyy kuitenkin myös Keski-Pohjanmaalla erityisesti palvelualoille.

 


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
Fax (06) 868 0308
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
SEURAA MYÖS