keskiviikko 24.4.2019
Maakunnan kehitys 2000-luvulla
Työpaikat toimialoittain 2000-luvulla

Työpaikkamäärä kasvoi tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan noin 9 % 2000 -luvun alussa, vuosina 2000-2011. Vahvin kasvujakso tapahtui ennen vuotta 2008. Notkahdus tuon maailmantalouden kannalta kriittisen vuoden jälkeen jäi Keski-Pohjanmaalla pieneksi.

Kohti 2020 -lukua mentäessä on maakunta asettanut tavoitteet työllisyyden osalta korkealle. Kasvu jatkuu hieman maltillisempana mutta tasaisena huolimatta työikäisen väestön määrän pienenemisestä. Aiempien maakuntasuunnitelmien yhteydessä asetetut työllisyystavoitteet on saavutettu, joten nyt on rimaa hieman nostettu. Yli 30 000 työpaikan tavoite vuodelle 2030 on vaativa mutta mahdollinen, jos työllisyysasteet kaikissa ikäryhmissä jatkavat kasvuaan. Edellytyksenä ovat myös maakunnan vetovoiman kehittyminen. Tärkeimpänä tekijänä on menestyvät yritykset, koska aito kasvu voi tapahtua vain yksityisellä sektorilla.

Työvoiman määrän tarjontarajoite ei luo kovin suotuisia kasvunäkymiä tuleville vuosille. Saman suuntainen vaikutus on Suomen vientinäkymiin liittyvillä epävarmuustekijöillä. Kehitys on siis kaksijakoista: 2000 -luvun alun vahva kasvujakso, joka päättyi vuonna 2008. Viime vuosien kehitys ei työllisyydellä mitattuna ole tuonut kasvua, ja 2010 -luku näyttäytyy uudenlaisena aikakautena, jossa kasvua rajoittavia tekijöitä on aiempaa enemmän. Kasvu on silti mahdollista.


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS