keskiviikko 16.1.2019
Maakunnan kehitys 2000-luvulla
Työpaikat toimialoittain 2000-luvulla

Työpaikkamäärä kasvoi tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan noin 9 % 2000 -luvun alussa, vuosina 2000-2011. Vahvin kasvujakso tapahtui ennen vuotta 2008. Notkahdus tuon maailmantalouden kannalta kriittisen vuoden jälkeen jäi Keski-Pohjanmaalla pieneksi.

Kohti 2020 -lukua mentäessä on maakunta asettanut tavoitteet työllisyyden osalta korkealle. Kasvu jatkuu hieman maltillisempana mutta tasaisena huolimatta työikäisen väestön määrän pienenemisestä. Aiempien maakuntasuunnitelmien yhteydessä asetetut työllisyystavoitteet on saavutettu, joten nyt on rimaa hieman nostettu. Yli 30 000 työpaikan tavoite vuodelle 2030 on vaativa mutta mahdollinen, jos työllisyysasteet kaikissa ikäryhmissä jatkavat kasvuaan. Edellytyksenä ovat myös maakunnan vetovoiman kehittyminen. Tärkeimpänä tekijänä on menestyvät yritykset, koska aito kasvu voi tapahtua vain yksityisellä sektorilla.

Työvoiman määrän tarjontarajoite ei luo kovin suotuisia kasvunäkymiä tuleville vuosille. Saman suuntainen vaikutus on Suomen vientinäkymiin liittyvillä epävarmuustekijöillä. Kehitys on siis kaksijakoista: 2000 -luvun alun vahva kasvujakso, joka päättyi vuonna 2008. Viime vuosien kehitys ei työllisyydellä mitattuna ole tuonut kasvua, ja 2010 -luku näyttäytyy uudenlaisena aikakautena, jossa kasvua rajoittavia tekijöitä on aiempaa enemmän. Kasvu on silti mahdollista.


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
SEURAA MYÖS