keskiviikko 16.1.2019
Teollisuuden trendi 2007-2013
teollisuuden trendikehitys vuosina 2007 - 2013

 

Teollisuuden liikevaihto ei ole vielä vuoden 2008 taantumaa edeltävällä tasolla. Näyttää myös siltä että liikevaihdon kasvu ei ole jatkunut vuosina 2012 ja 2013. Tosin vuoden 2013 kolmas kvartaali näyttäisi muuttaneen suunnan. Onkin mielenkiintoista nähdä miten teollisuuden liikevaihto kehittyy jatkossa.

Keski-Pohjanmaan teollisuuden vientitilastoja dominoi suurteollisuus ja metallien jalostus. Metallien maailmanmarkkinahinnat olivat avainasemassa synnyttämässä vuoden 2007 vientihuippua. Vuosi 2013 on sekä maakunnassa että koko maassa ollut vientitoiminnan kasvun näkökulmasta seesteistä aikaa. Keski-Pohjanmaalla ollaan vuoden 2010 tilanteeseen verrattuna alemmalla tasolla.

Milloin alkaa uusi nousu? 

 

Yksityiskohtaisemmat toimialoja koskevat tiedot ely-keskuksen laatimasta raportista, klikkaa tästä


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
SEURAA MYÖS