keskiviikko 16.1.2019
Työpaikkakehitys 2000 -luvulla työnantajasektorin mukaan
työpaikat työnantajasektorin mukaan

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto osoittaa, että Keski-Pohjanmaan kasvuvauhti on ollut nopeampaa kuin Suomessa keskimäärin. 2000-luvulla Keski-Pohjanmaan työpaikkamäärän kokonaiskasvu on ollut 1,5 % koko maasta. Se on hieman enemmän mitä väestöosuus (1,3 %) edellyttää. Erityisen myönteistä on selvästi koko maata vahvempi yksityisen sektorin kasvu. Julkisella sektorilla valtion vetäytyminen alueilta näkyy selvästi kuntasektorin kasvaessa. Yrittäjien määrä laskee kaikissa maakunnissa lukuun ottamatta Helsingin seutua ja Uuttamaata, jonka kasvu vetää koko maan luvut kasvun tielle.


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
SEURAA MYÖS