keskiviikko 16.1.2019
Julkisen sektorin työpaikat
Mistä julkisen sektorin työllisyys koostuu ?

Yli 90 prosenttia julkisen sektorin työpaikoista on terveys- ja sosiaalialalla, koulutuksessa ja julkisessa hallinnossa. Ammatillinen toiminta ja hallintopalvelutoiminta, jotka ovat pääasiassa liike-elämän palveluja, sisältävät muutamia satoja työpaikkoja yhdessä taide- ja liikunta-alan kanssa. Lisäksi muutamia työpaikkoja on metsätaloudessa ja rakentamisen alalla.

Aluetilinpidossa Keski-Pohjanmaan 31420 työllisestä 24,6 % eli 7730 henkilöä työskentelee julkisella sektorilla. Julkisen sektorin työpaikkoja on monella toimialalla. Luonnollisesti julkisen hallinnon työpaikat ovat kaikki kunnan tai valtion työpaikkoja. Yksityinen sektori on lisännyt osuuttaan vahvasti esimerkiksi SoTe- palveluissa viime vuosina.


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
SEURAA MYÖS