keskiviikko 16.1.2019
Keski-Pohjanmaa vuonna 2030
Keski-Pohjanmaa vuonna 2030

Keväällä 2014 maakuntavaltuuston hyväksymä työllisyyden tavoiteura ennakoi maakunnan työpaikkamäärän kasvua pitkällä aikavälillä. Huolimatta kasvurajoitteista - talouskasvun kutistuminen ja ikärakennetekijät - usko maakunnan tulevaisuuteen on vahva. Toimialoista vähenevän työllisyyden uralla on julkinen hallinto ja alkutuotanto. Teollisuuden työpaikat arvioitiin kasvu-uralle, ja suurin kasvu - noin 3000 työpaikkaa - nähtiin syntyvän palvelusektorilla.

Tavoiteura 2030 luo perustan Keski-Pohjanmaalle osallistua muiden maakuntien joukossa työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaan työllisyyden määrälliseen ennakointiin vuosina 2014-ja 2015, jonka käytännön toteutuksesta vastaa valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen matemaatikot ja taloustieteilijät. 


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
SEURAA MYÖS