torstai 13.12.2018
Työllisyys
Työllisyys

MIksei samanlaista kasvua myös 2010 -luvulla?

Työikäisten määrä, tässä yhteydessä 18-64 -vuotiaat, laskee vuoden 2012 laaditun tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan 40 000 henkilöstä noin 37 500 tasolle ennen vuotta 2025. Toivotaan että vetovoimamme kasvaa entisestään ja myönteinen muuttoliike sotkee tämän ennusteen. Toisaalta kun tiedetään, että problematiikka koskee koko maata, ratkaisuna Suomen kansantaloudessa parhaiten toimisi aktiivinen maahanmuuttopolitiikka ja muut työvoiman kokonaistarjontaa lisäävät toimet.

Tässä tilanteessa työpaikkamäärällä ei siis ole kovin suotuisat olosuhteet kasvaa, jolloin nykytason säilyttäminenkin olisi hyvä saavutus. Se tarkoittaisi työllisyysasteen nousua ja työttömyyden laskua nykyisestä noin 2500 henkilön tasolta.

Alla olevassa kuvassa työttömyyden suuruutta on kuvaa työvoima- ja työpaikkakäyrän välinen etäisyys, eli tarjonnan ja kysynnän erotus. Työvoimaosuus tarkoittaa sitä kuinka moni työikäisistä kuuluu työvoimaan eli käy työssä tai on työtön työnhakija. Supistuvan työvoiman tarjonnan tilanteessa olisi hyvä jos työvoiman ulkopuolella olevista työikäisistä useampi osallistuisi työntekoon.

Toisin sanoen kun tällä hetkellä 40 000 työikäisestä 31 000 henkilöä kuuluu työvoimaan, on työvoimaosuus 77,5 %.

Mikäli työikäisten määrän putoaa 37 500 henkilöön on työvoimaosuus 80 %, jos työvoiman määrä pysyy 30 000 henkilössä. Jos työvoimaosuus ei muutu ja uusin väestöennuste toteutuu, etenee työvoiman tarjonta punaisella uralla.

Työhön osallistumisen kasvu muutamalla prosentilla luo merkittävän kompensaatiovaikutuksen työikäisten määrän laskulle. Jos kehitys etenee sininelle uralla, tarjonnan supistuminen puolittuu. Myös työttömyys laskisi tässä skenaariossa, mutta ennen kaikkea työpaikkamäärän kasvulle tulisi "tilaa". Tällaisen tulevaisuuden tekeminen vaatii monipuolisia kehittämistoimia seuraavien vuosien aikana.


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
Fax (06) 868 0308
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
SEURAA MYÖS