tiistai 19.3.2019
Työllisyys
Työllisyys

MIksei samanlaista kasvua myös 2010 -luvulla?

Työikäisten määrä, tässä yhteydessä 18-64 -vuotiaat, laskee vuoden 2012 laaditun tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan 40 000 henkilöstä noin 37 500 tasolle ennen vuotta 2025. Toivotaan että vetovoimamme kasvaa entisestään ja myönteinen muuttoliike sotkee tämän ennusteen. Toisaalta kun tiedetään, että problematiikka koskee koko maata, ratkaisuna Suomen kansantaloudessa parhaiten toimisi aktiivinen maahanmuuttopolitiikka ja muut työvoiman kokonaistarjontaa lisäävät toimet.

Tässä tilanteessa työpaikkamäärällä ei siis ole kovin suotuisat olosuhteet kasvaa, jolloin nykytason säilyttäminenkin olisi hyvä saavutus. Se tarkoittaisi työllisyysasteen nousua ja työttömyyden laskua nykyisestä noin 2500 henkilön tasolta.

Alla olevassa kuvassa työttömyyden suuruutta on kuvaa työvoima- ja työpaikkakäyrän välinen etäisyys, eli tarjonnan ja kysynnän erotus. Työvoimaosuus tarkoittaa sitä kuinka moni työikäisistä kuuluu työvoimaan eli käy työssä tai on työtön työnhakija. Supistuvan työvoiman tarjonnan tilanteessa olisi hyvä jos työvoiman ulkopuolella olevista työikäisistä useampi osallistuisi työntekoon.

Toisin sanoen kun tällä hetkellä 40 000 työikäisestä 31 000 henkilöä kuuluu työvoimaan, on työvoimaosuus 77,5 %.

Mikäli työikäisten määrän putoaa 37 500 henkilöön on työvoimaosuus 80 %, jos työvoiman määrä pysyy 30 000 henkilössä. Jos työvoimaosuus ei muutu ja uusin väestöennuste toteutuu, etenee työvoiman tarjonta punaisella uralla.

Työhön osallistumisen kasvu muutamalla prosentilla luo merkittävän kompensaatiovaikutuksen työikäisten määrän laskulle. Jos kehitys etenee sininelle uralla, tarjonnan supistuminen puolittuu. Myös työttömyys laskisi tässä skenaariossa, mutta ennen kaikkea työpaikkamäärän kasvulle tulisi "tilaa". Tällaisen tulevaisuuden tekeminen vaatii monipuolisia kehittämistoimia seuraavien vuosien aikana.


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS