torstai 13.12.2018
Väestö
Väestö ikääntyy meillä ja muualla

Usein puhutaan niin sanotuista sodan jälkeisistä suurista ikäluokista. Syntyvyys oli huipussaan 1945-1950 Suomessa - jopa yli 100 000 lasta per vuosi -  mutta pysyi korkealla 1960 -luvulle saakka. Alhaisimmilleen syntyvyys putosi 1970 -luvun alussa. 2000 -luvun alussa syntyi 55 555 lasta ja sen jälkeen vuosittaisen ikäluokan koko on vakiintunut 60 000 lapsen tuntumaan.

60 -vuotiaita on tällä hetkellä paljon, mikä tarkoittaa että 20 vuoden päästä on 80-90 -vuotiaita paljon.

 


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
Fax (06) 868 0308
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
SEURAA MYÖS