tiistai 19.3.2019
Pendelöinti
Pendelöinti

Vuoden 2011 lopussa Keski-Pohjanmaalla oli tilastokeskuksen mukaan 28620 työllistä. Heistä 89 % eli 25475 kävi työssä oman maakunnan alueella ja 3145 henkilöä pendelöi maakunnan ulkopuolelle töihin. Kun samaan aikaan maakunnan työpaikkamäärä oli 28691, niin maakunnan työpaikkaomavaraisuus nousee yli sadan. Nettopendelöinti oli +71 kun 3216 henkilöä tuli muilta alueilta työhön Keski-Pohjanmaalle. Ennen taantumaa vuonna 2007 vastaava luku oli -160. Maakuntaan tuleva pendelöintivirta on kasvanut noin 20:lla ja maakunnasta muualle töihin lähtevien määrä on pienentynyt noin 200:lla. Työpaikkamäärä oli vuonna 2011 hieman alemmalla tasolla kuin vuonna 2007. Työvoiman määrän pudotus oli huomattavasti suurempi samana ajanjaksona.

HUOM. Kuva yllä oleva sisältää virheen, joka on mukana virallisissa tilastokeskuksen taulukoissa. Kaustisen seutukunnasta EI pendelöi maakuntakeskukseen noin 1000 ihmistä. Maakunnassa sijaitsevista terveys- ja sosiaalialan työpaikoista suurin osa kirjautuu sairaanhoitopiirin kautta teknisesti Kokkolaan jolloin tilastot osoittavat suurempaa pendelöintiä mitä todellisuus on. Jälleen kerran siis toteutuu sananparsi vale - emävale - tilasto.

Maakunnan sisällä yli kuntarajan pendelöi 28 620 työllisestä 19 % eli miltei 5500 henkilöä. Kuntarajan ylittäminen kodin ja työpaikan välillä on sitä yleisempää mitä nuoremmista henkilöistä on kyse. Samalla tavalla näyttäisi koulutustaso vaikuttavan asiaan, vaikkakin on todettava, ettei 18-24 -vuotiaiden joukko - 3000 nuorta - ole määrällisesti kovin suuri, joten otos jää yllä olevassa kuvassa jonkin verran pienemmäksi muihin ryhmiin verrattuna.

Myös yli 65 -vuotiaita työllisiä on pieni mutta kasvava joukko, vuonna 2011 heitä oli noin 250, ja verrattuna 55-64 -vuotiaisiin, yli kuusvitosten kohdalla pendelöinti on yleisempää kaikilla koulutusasteilla. Työurien pidentyminen näkyy tilastoissa selvästi. Seniorikansalaiset eivät näytä pitävät pendelöintiä esteenä työelämään osallistumiselle.

Pendelöinti on siis työmatkaliikennettä. Sanan etymologia on latinan kielessä, pendelum, heiluri. Tilastoissa pendelöijiksi lasketaan kaikki ne henkilöt, joiden kotikunta on eri kuin työpaikkakunta. Työ voi olla esimerkiksi etätyötä tai henkilö voi asua arkisin työpaikkakunnallaan ja matkustaa kotikuntaansa vain viikonlopuksi.

Mitä erikoistuneempi koulutus henkilöllä on, sitä todennäköisemmin hän joutuu pendelöimään. Tämä koskee erityisesti Keski-Pohjanmaata, koska pienen maakunnan työmarkkinat eivät ole niin monipuoliset kuin suuremmissa kaupungeissa. Korkeakoulutettujen työmarkkinoiden kehittyminen on aluekehityksen kannalta merkittävä kokonaisuus. Työmatkapendelöinti liittyy olennaisesti myös perheiden muutto- ja paluumuuttopäätöksiin. Kysymys on siitä, löytyykö entiseltä kotiseudulta tai nykyiseltä asuinseudulta perheen molemmille aikuisille töitä.

Työmatkaliikenne lähikunnista Kokkolaan on ollut vuosia lievässä kasvussa. Kuntaliitokset vaikuttavat pendelöintitilastoihin mutta edelleen esimerkiksi Kälviältä käydään Kokkolassa töissä noin tuhannen hengen voimin

 

 


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS