keskiviikko 16.1.2019
Yrityssektorin suhdannekehitys
Eliekeinoelämän suhdannekehitys

Keski-Pohjanmaan yrityssektorin toimialojen suhdanteet ovat kehittyneet hyvin kesästä 2009 eli taantuman pohjasta. Kasvu on teollisuutta lukuun ottamatta ollut noin 20 %. Myös taantuman edeltänyt taso on saavutettu. Vuosi 2013 näyttää olevan parempi kuin vuosi 2012 kaikkien toimialojen osalta. Eriyisesti rakentamisen ja muiden palvelujen kokonaisuudet ovat kasvattaneet liikevaihtoaan tasaisesti huolimatta vuoden 2008 talouden notkahduksesta.

LIIKEVAIHTO

Myös yrityssektorin henkilöstömäärän trendikehityksessä on havaittavissa sama muoto kuin liikevaihdossakin. Taantumasta on noustu mutta erityisesti teollisuudessa kasvua ei ole ollut näköpiirissa, päin vastoin vuodesta 2012 pientä laskua.

HENKILÖSTÖ


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
SEURAA MYÖS