keskiviikko 16.1.2019
Henkilöstö
Henkilöstö

Kaiponen Jyrki

vt. maakuntajohtaja 

+358 40 140 8995

Harjunpää Tiina

suunnittelija

 • maakuntauudistuksen viestintävastaava
 • markkinointi- ja viestintätehtävät
 • maakuntaohjelmatyö ja toimeenpano 
 • maakuntauudistukseen osallistuminen

+358 40 547 9561

Kalliokoski Satu

taloussihteeri

 • taloushallinnon tehtävät
 • rakennerahasto- ja kansallisten kehittämisrahavarojen maksatukset

+358 40 832 0083

Kopsala Susanne

johdon sihteeri

 • yleiset sihteeritehtävät
 • maakuntaviestin sihteeritehtävät

+358 40 523 7504

Levaniemi Marjo

maksatustarkastaja

 • rakennerahasto- ja kansallisten kehittämishankkeiden maksatus ja varmennukset
 • asiahallintotehtävät ja IT-tuki
 • taloushallinnon tehtävät

+358 40 686 1162

Luokkala Leena

toimistosihteeri

 • yleiset toimistotehtävät
 • arkistopalvelut

+358 40 507 7636

Mikkonen-Karikko Marja-Leena

hallintopäällikkö

 • hallintopalvelujen teemavastuu 
 • yleis-, talous-, henkilöstö- ja kiinteistötehtävät
 • hallintoasioiden, päätöksentekomenettelyn ja asiakirjahallinnon vastuu
 • rakennerahastohankkeiden maksatuspäätökset ja varmennukset

+358 40 730 0902

Mutka Marita

strategiapäällikkö

 • maakuntaohjelman laadinta ja koordinointi
 • aluekehitys ja strategiatyö sekä maakunnan kärkitavoitteet
 • maakuntauudistuksen valmistelutehtävät: aluekehityspalvelujen vastuuvalmistelu ja maakuntastrategian koordinointi

+358 40 773 4521

Mäkivirta Merja

aluekehityssihteeri

 • rakennerahastohankkeiden valmistelu ja valvonta
 • EURA -järjestelmät

+358 40 504 6698

Pohjola Mari

aluesuunnittelupäällikkö

 • alueiden käytön suunnittelu, maakuntakaavoitus ja merialuesuunnittelu
 • alueellisen liikennejärjestelmän kehittäminen
 • paikkatietojärjestelmän ylläpito ja kehittäminen
 • rakennerahastohankkeiden jatkotoimenpiteiden valmistelijan tehtävät  

 + 358 40 138 9088

Puumala Tuija

ohjelmakoordinaattori

 • rakennerahastohankkeiden valmistelu ja valvonta
 • aluekehittämiseen ja rakennerahastotoimintaan liittyvä tiedottaminen
 • MYR:n sihteeristön sekä maakunnan yhteistyöryhmän sihteeri
 • alueellisten kehittämisohjelmien tietotuotanto

+358 400 260 688

Rekilä Teppo

yhteyspäällikkö

 • TKI- ja sektoritutkimuslaitosyhteistyö
 • koulutustarpeiden ennakointi sekä digitalisaatio
 • maaseudun kehittäminen, ympäristö, luonnonvarat ja kaivannaisasiat
 • rakennerahastohankkeiden rahoitus- ja asiantuntijatehtävät

+358 40 686 1163

Sormunen Anne

kansainvälisten asioiden päällikkö

 • kansainvälisyys, kv-yhteistyöverkostot ja EU:n erillisohjelmien rahoituksen koordinointi
 • älykkään erikoistumisen strategian koordinaatiovastuu ja alueellinen TKI-yhteistyö
 • kulttuuri-, liikunta- ja matkailuasiat, hyvinvointi ja turvallisuus
 • rakennerahastojen jatkotoimenpiteet

+358 40 684 5997

Timo-Huhtala Maria

projektikoordinaattori, P-IRIS -projekti

+358 40 773 5041

Turkulainen Harri

vs. hallintopäällikkö

 • hallintopalvelujen teemavastuu
 • yleis-, talous-, henkilöstö- ja kiinteistötehtävät
 • hallintoasioiden, päätöksentekomenettelyn ja asiakirjahallinnon vastuu
 • rakennerahastohankkeiden maksatuspäätökset ja varmennukset

+358 40 138 9048

Tuunila Teija

kehittämissuunnittelija

 • rakennerahastohankkeiden valmistelu ja valvonta
 • työllisyys- ja osaamispalvelujen kehittäminen

+358 40 861 0063

Kauppi Sanna-Maija

kulttuurikoordinaattori (työvapaalla 17.9.2018 - 16.9.2019)

 • kansalais- ja yhdistystoiminnan teemavastuu
 • kulttuuriasioiden yhteistyö, kulttuuri- ja kansalaisviestintä

Keski-Pohjanmaan maakuntauudistus:

Rämet Jussi

muutosjohtaja

+358 40 586 3877


HENKILÖKUNNAN SÄHKÖPOSTI MUODOSSA: etunimi.sukunimi@keski-pohjanmaa.fi


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
SEURAA MYÖS