sunnuntai 15.9.2019
Henkilöstö
Henkilöstö

Kaiponen Jyrki

vt. maakuntajohtaja 

+358 40 140 8995

Kalliokoski Satu

taloussihteeri

 • taloushallinnon tehtävät
 • rakennerahasto- ja kansallisten kehittämisrahavarojen maksatukset

+358 40 832 0083

Kopsala Susanne

johdon sihteeri

 • yleiset sihteeritehtävät
 • maakuntaviestin sihteeritehtävät

+358 40 523 7504

Levaniemi Marjo

maksatustarkastaja

 • rakennerahasto- ja kansallisten kehittämishankkeiden maksatus ja varmennukset
 • asiahallintotehtävät ja IT-tuki
 • taloushallinnon tehtävät

+358 40 686 1162

Luokkala Leena

toimistosihteeri

 • yleiset toimistotehtävät
 • arkistopalvelut

+358 40 507 7636

Mutka Marita

strategiapäällikkö

 • maakuntaohjelman laadinta ja koordinointi
 • aluekehitys ja strategiatyö sekä maakunnan kärkitavoitteet

+358 40 773 4521

Mäkivirta Merja

aluekehityssihteeri

 • rakennerahastohankkeiden valmistelu ja valvonta
 • EURA -järjestelmät

+358 40 504 6698

Pohjola Mari

aluesuunnittelupäällikkö

 • alueiden käytön suunnittelu, maakuntakaavoitus ja merialuesuunnittelu
 • alueellisen liikennejärjestelmän kehittäminen
 • paikkatietojärjestelmän ylläpito ja kehittäminen
 • rakennerahastohankkeiden jatkotoimenpiteiden valmistelijan tehtävät  

 + 358 40 138 9088

Puumala Tuija

ohjelmakoordinaattori

 • rakennerahastohankkeiden valmistelu ja valvonta
 • aluekehittämiseen ja rakennerahastotoimintaan liittyvä tiedottaminen
 • MYR:n sihteeristön sekä maakunnan yhteistyöryhmän sihteeri
 • alueellisten kehittämisohjelmien tietotuotanto

+358 400 260 688

Rekilä Teppo

yhteyspäällikkö

 • TKI- ja sektoritutkimuslaitosyhteistyö
 • koulutustarpeiden ennakointi sekä digitalisaatio
 • maaseudun kehittäminen, ympäristö, luonnonvarat ja kaivannaisasiat
 • rakennerahastohankkeiden rahoitus- ja asiantuntijatehtävät

+358 40 686 1163

Räihä Teemu

kehittämispäällikkö

 • aluekehittäminen
 • elinkeinoelämän ja työllisyysasioihin liittyvät tehtävät
 • sidosryhmäyhteistyö
 • osallistuminen innovaatiotoimintaan ja edunvalvontayhteistyöhön
 • kansalliset kehittämisohjelmat sekä rakennerahasto- ja koheesiorahoitus
 • rakennerahastohankkeiden hallintoon liittyviä tehtäviä

+358 40 138 9058

Sormunen Anne

kansainvälisten asioiden päällikkö

 • kansainvälisyys, kv-yhteistyöverkostot ja EU:n erillisohjelmien rahoituksen koordinointi
 • älykkään erikoistumisen strategian koordinaatiovastuu ja alueellinen TKI-yhteistyö
 • kulttuuri-, liikunta- ja matkailuasiat, hyvinvointi ja turvallisuus
 • rakennerahastojen jatkotoimenpiteet

+358 40 684 5997

Timo-Huhtala Maria

projektikoordinaattori, P-IRIS -projekti

+358 40 773 5041

Turkulainen Harri

hallintopäällikkö

 • hallintopalvelujen teemavastuu
 • yleis-, talous-, henkilöstö- ja kiinteistötehtävät
 • hallintoasioiden, päätöksentekomenettelyn ja asiakirjahallinnon vastuu
 • rakennerahastohankkeiden maksatuspäätökset ja varmennukset

+358 40 138 9048

Tuunila Teija

kehittämissuunnittelija

 • rakennerahastohankkeiden valmistelu ja valvonta
 • työllisyys- ja osaamispalvelujen kehittäminen

+358 40 861 0063

Suunnittelija

 • markkinointi- ja viestintätehtävät
 • maakunnan matkailun ja vetovoimaisuuden edistäminen


HENKILÖKUNNAN SÄHKÖPOSTI MUODOSSA: etunimi.sukunimi@keski-pohjanmaa.fi


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
VIRALLISET ILMOITUKSET
19.6.2019 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla 19.6.-4.10.2019 18.6.2019 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.6.2019 29.4.2019 Maakuntavaltuusto 25.4.2019/pöytäkirja 24.4.2019 Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä 24.4. - 24.5.2019 16.4.2019 Maakuntavaltuuston kokous 25.4.2019 11.4.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 17.4.2019 11.2.2019 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 20.2.2019 17.12.2018 ESR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 14.12.2018 17.12.2018 EAKR haku avautunut Keski-Pohjanmaalla 17.12. 1.11.2018 Maakuntavaltuuston kokous 8.11.2018 - pöytäkirja 16.10.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 23.10.2018 16.10.2018 Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 16.10.2018 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EAKR -hankkeet 6.9.2018 Seuraava EAKR -haku Keski-Pohjanmaalla 17.8.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 3.10.2018 saakka 8.6.2018 Maakuntavaltuuston kokouksen 7.6.2018 pöytäkirja 15.5.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 16.5.2018 18.4.2018 Maakuntavaltuuston kokous 26.4.2018/pöytäkirja 17.4.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava ESR -haku 9.3.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 2/2018 1.3.2018 Keski-Pohjanmaan seuraava EAKR -haku 12.2.2018 Sihteeristön kokous 1/2018 25.1.2018 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 14.12.2017-5.3.2018 12.1.2018 Maakunnan yhteistyöryhmän kokous 18.1.2018 6.12.2017 Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040 ja Maakuntaohjelma 2018-2021 on valmistunut 6.11.2017 ESR ideahaku auki Keski-Pohjanmaalla 1.11.2017-11.12.2017 26.9.2017 Kaikki Keski-Pohjanmaalla rahoitetut EAKR ja ESR -hankkeet 26.9.2017 Keski-Pohjanmaan liiton rahoittamat EU-hankkeet 17.9.2017 Keski-Pohjanmaan Maakuntasuunnitelman 2040 JA Maakuntaohjelman 2018-2021 lausuntopyyntö 1.9.2017 EAKR haku auki Keski-Pohjanmaalla ajalla 4.9.-5.10.2017 13.6.2017 ESR haku auki Keski-Pohjanmaalla 13.6.-3.10.2017 Ilmoitukset »
SEURAA MYÖS