maanantai 24.9.2018
Henkilöstö
Henkilöstö

Kaiponen Jyrki

vt. maakuntajohtaja -31.12.2018

+358 40 140 8995

Harjunpää Tiina

suunnittelija

 • maakuntauudistuksen viestintävastaava: maakuntapalvelut
 • markkinointi- ja viestintätehtävät
 • maakuntaohjelmatyö ja toimeenpano 
 • maakuntauudistuksen valmistelutehtävät: aluekehittäminen
 • rahoituksen asiantuntijatehtävät

+358 40 547 9561

Kalliokoski Satu

taloussihteeri

 • taloushallinnon tehtävät
 • rakennerahasto- ja kansallisten kehittämisrahavarojen maksatukset

+358 40 832 0083

Kopsala Susanne

johdon sihteeri

 • yleiset sihteeritehtävät
 • maakuntaviestin sihteeritehtävät
 • virastokokouksen sihteeri

+358 40 523 7504

Levaniemi Marjo

maksatustarkastaja

 • rakennerahasto- ja kansallisten kehittämishankkeiden maksatus ja varmennukset
 • asiahallintotehtävät ja IT-tuki
 • taloushallinnon tehtävät

+358 40 686 1162

Luokkala Leena

toimistosihteeri

 • yleiset toimistotehtävät
 • arkistopalvelut

+358 40 507 7636

Mikkonen-Karikko Marja-Leena

hallintopäällikkö

 • hallintopalvelujen teemavastuu 
 • yleis-, talous-, henkilöstö- ja kiinteistötehtävät
 • hallintoasioiden, päätöksentekomenettelyn ja asiakirjahallinnon vastuu
 • rakennerahastohankkeiden maksatuspäätökset ja varmennukset

+358 40 730 0902

Mutka Marita

strategiapäällikkö (opintovapaalla 1.9. - 31.10.2018)

 • maakuntaohjelman laadinta ja koordinointi
 • rakennerahastohankkeiden asiantuntijatehtävät
 • aluekehitys ja strategiatyö sekä maakunnan kärkitavoitteet
 • maakuntauudistuksen valmistelutehtävät: aluekehityspalvelujen vastuuvalmistelu ja maakuntastrategian koordinointi

+358 40 773 4521

Mäkivirta Merja

aluekehityssihteeri

 • rakennerahastoihin liittyvät rahoitusasiat
 • EURA -järjestelmät

+358 40 504 6698

Pohjola Tytti

projektikoordinaattori P-IRIS hanke

+358 40 773 5041

Puumala Tuija

ohjelmakoordinaattori

 • rakennerahasto-ohjelmien koordinointi-, rahoitus- ja asiantuntijatehtävät 
 • aluekehittämiseen ja rakennerahastotoimintaan liittyvä tiedottaminen
 • MYR:n sihteeristön sekä maakunnan yhteistyöryhmän sihteeri
 • alueellisten kehittämisohjelmien tietotuotanto

+358 400 260 688

Rekilä Teppo

yhteyspäällikkö

 • TKI- ja sektoritutkimuslaitosyhteistyö
 • koulutustarpeiden ennakointi sekä digitalisaatio
 • maaseudun kehittäminen, ympäristö, luonnonvarat ja kaivannaisasiat
 • rakennerahastohankkeiden rahoitus- ja asiantuntijatehtävät

+358 40 686 1163

Sormunen Anne

kansainvälisten asioiden päällikkö

 • kansainvälisyys, kv-yhteistyöverkostot ja EU:n erillisohjelmien rahoituksen koordinointi
 • älykkään erikoistumisen strategian koordinaatiovastuu ja alueellinen TKI-yhteistyö
 • kulttuuri-, liikunta- ja matkailuasiat, hyvinvointi ja turvallisuus
 • rakennerahastojen jatkotoimenpiteet

+358 40 684 5997

Tuunila Teija

kehittämissuunnittelija

 • rakennerahastohankkeiden rahoituspäätösten valmistelu ja toteutuksen seuranta
 • työllisyys- ja osaamispalvelujen kehittäminen
 • kansalliset ja alueelliset kehittämishankkeet

+358 40 861 0063

Kauppi Sanna-Maija

kulttuurikoordinaattori (työvapaalla 17.9.2018 - 16.9.2019)

 • kansalais- ja yhdistystoiminnan teemavastuu
 • kulttuuriasioiden yhteistyö, kulttuuri- ja kansalaisviestintä

+358 40 150 2702

Keski-Pohjanmaan maakuntauudistus:

Rämet Jussi

muutosjohtaja

+358 40 586 3877


HENKILÖKUNNAN SÄHKÖPOSTI MUODOSSA: etunimi.sukunimi@keski-pohjanmaa.fi


Rantakatu 14, 67100 Kokkola
Strandgatan 14, 67100 Karleby
Puh/Tel 040 160 5700
Fax (06) 868 0308
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
SEURAA MYÖS