Asiakirjajulkisuuskuvaus

 

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tämä on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus, jonka tarkoituksena on helpottaa tietopyyntöjen tekemisessä Keski-Pohjanmaan liitolle.

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen (621/1999, 9 §). Pääosin Keski-Pohjanmaan liiton asiakirjat ovat julkisia. Asiakirjat voivat kuitenkin sisältää myös salassa pidettävää tietoa. Salassapidolle on aina jokin julkisuuslaista tai muusta laista tuleva peruste. Asianosaisella on lisäksi oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista. 

Tietopyynnön toimittaminen

Keski-Pohjanmaan liitolle osoitetut tietopyynnön voi toimittaa kirjaamoon. Kirjaamo rekisteröi tietopyynnön ja toimittaa sen käsittelyyn viivytyksettä oikealle taholle. Tarvittaessa autamme yksilöimään asiakirjan, josta tieto tarvitaan. Jos Keski-Pohjanmaan liitto vastaanottaa tietopyynnön, joka kuuluu toisen viranomaisen toimialaan, se siirretään kyseisessä asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle hallintolain (434/2003) 21 §:n nojalla.

Kirjaamon yhteystiedot:

Sähköposti: kirjaamo(at)keski-pohjanmaa.fi

Puhelin: 040 1605700

Postiosoite: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 67100 Kokkola

Keski-Pohjanmaan liitto julkaisee myös runsaasti tietoa verkossa edistääkseen julkisuusperiaatteen toteutumista.

Tietoaineistoista

Keski-Pohjanmaan liitolla on hallussaan tietoaineistoja ja asiakirjoja liittyen seuraaviin vastuualueisiin:

Aluekehitys

Vastuualueen keskeisiä aineistoja ovat strategioita, suunnitelmia ja ohjelmia sekä hanketyöhön liittyviä aineistoja.

Aluesuunnittelu

Vastuualueen keskeisiä aineistoja ovat maakuntakaavaan ja alueidenkäyttöön, merialuesuunnitteluun, liikennejärjestelmätyöhön liittyviä asiakirjoja.

Hallinto ja päätöksenteko

Vastuualueen keskeisiä aineistoja ovat toimintaa ohjaavat säännöt, toimielinten esityslistat, pöytäkirjat ja oheismateriaalit.

Taloushallinto

Vastuualueen keskeisiä aineistoja ovat tilintarkastuskertomus, arviointikertomus, tilinpäätös sekä toiminta- ja taloussuunnitelma.

Henkilötietojen käsittelystä on tietoa Keski-Pohjanmaan liiton tietosuoja -verkkosivulla.

 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje