Kulttuuri

 

Kulttuuri 

Keski-Pohjanmaa tunnetaan laajalti runsaasta kulttuuritarjonnastaan sekä laadukkaista taiteiden osaajistaan. Erityisesti musiikki ja elävä kulttuuriperintömme ovat tavaramerkkejämme.

Keski-Pohjanmaan liiton kulttuuritoimintaa ohjaa laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista. Laki velvoittaa, että maakunnan liitto vastaa kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden yhteensovittamisesta osana maakuntaohjelman toteuttamista. Tämän lain velvoittaman tehtävän Keski-Pohjanmaan liitto haluaa toteuttaa mahdollisimman hyvin.

Liitossa olemme käynnistäneet yhdessä jäsenkuntiemme kanssa Kulttuurimaakunta-projektin, jonka tavoitteena on luoda uudet rakenteet maakuntamme kulttuurin ja taiteen kehittämiselle ja koordinoinnille.

Tavoitteena on Keski-Pohjanmaan maakunnan kulttuuritoiminnan pitkäjänteinen koordinointi sekä kulttuurikentän laaja-alainen verkostoituminen, vaikuttavuuden sekä laadun vahvistaminen, joka mahdollistaa maakuntamme kaikkien asukkaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia sekä saatavuutta luovaan ilmaisuun, toimintaan, taiteen tekemiseen ja kokemiseen. 

Keski-Pohjanmaan liitto haluaa edistää myös maakuntamme rikasta ja elävää kulttuuriperintöä kunnissa sekä luo siitä edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymisille ja sitä tukevalle luovalle toiminnalle. Kaustislainen viulunsoitto on toisena nousemassa Suomesta Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listalle. Keski-Pohjanmaan liitto osaltaan tukee ja luo uusia toimintalinjoja sekä tapoja, jotta tätä nostetta voidaan hyödyntää niin yksittäisen asukkaiden kuin myös Keski-Pohjanmaan maakunnan hyvinvoinnin, identiteetin, yhteisöllisyyden ja elinkeinojen kannalta. Identiteetin vahvistamiseksi on liitto järjestää vuosittain yhteistyössä kulloisen isäntäkunnan, taiteentekijöiden ja paikallisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa maakuntajuhlan.

Keski-Pohjanmaan kulttuurin alueellinen kehittämistehtävä

Erityisavustuksella toimeenpannaan kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain (166/2019) mukaista kehittämistehtävää ja lain mukaisten kuntien tehtävien toteuttamiseen liittyviä kokeiluja. Avustuksen tavoite perustuu kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategiaan 2025 ja sen tavoitealueisiin.

Lain tavoitteena on

  • 1) tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan sekä kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen;
  • 2) edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen;
  • 3) vahvistaa väestön hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin;
  • 4) luoda edellytyksiä paikallisen ja alueellisen elinvoiman kehittymiselle ja sitä tukevalle luovalle toiminnalle kulttuurin ja taiteen keinoin

KUMAHAN TAVOITTEET:

Avustuksella edistetään Keski-Pohjanmaan liiton jäsenkuntien kulttuuritoimintaa annetun lain (166/2019) tavoitteiden toteuttamista. Keski-Pohjanmaan maakunnan kulttuuritoiminnan pitkäjänteinen koordinointi sekä kulttuurikentän laaja-alainen verkostoituminen, vaikuttavuuden sekä laadun vahvistaminen. Maakunnan kaikkien asukkaiden yhdenvartaisia mahdollisuuksia sekä saatavuutta luovaan ilmaisuun, toimintaan, taiteen tekemiseen ja kokemiseen.

  • Rakentaa kulttuuri- ja taidetarjonnalle tuotantoklustereita, jotka osaltaan takaavat sekä mahdollistavat kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin ja taiteen keinoin.
  • Kehitetään ja vahvistetaan kuntien kulttuuritoiminnan laatua, henkilöstön osaamista, vaikuttavuutta sekä resurssien myönteisempää kehitystä.
  • Hankkeella halutaan vahvistaa hankealueen taiteilijoiden työskentelymahdollisuuksia uudenlaisen kohtaamisrakenteiden ja verkostojen avulla.
  • Keski-Pohjanmaa kulttuurikentän tuotantoklusterin luominen maakunnan liiton, kuntien kulttuuritoimien, maakunnan kulttuurilaitosten, kolmannen sektorin kulttuuritoimijoiden, yksittäisten taiteilijoiden sekä kulttuuriyritysten sekä -matkailupalveluita tuottavien toimijoiden välille. Vahvistaa Keski-Pohjanmaan liiton koordinoivaa asiantuntijaroolia kulttuuripalvelujen ja –toiminnan kehittämisessä maakunnan alueella
  • Maakunnan luovien alojen ja elinkeinojen vahvistaminen (Luovien alojen osaamiskeskus?).
  • Kirkastaa Keski-Pohjanmaan kulttuuribrändiä erityisesti elävän kulttuuriperinnön johtavana maakuntana.

Siirry hankkeen sivuille 

 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje