Maakuntaohjelma 2018–2021 ja toimeenpanosuunnitelmat

 

Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia 

Maakunnan aluekehittämistä ohjaavat maakuntastrategian pitkän aikavälin strategiset tavoitteet sekä neljän vuoden välein laadittava maakuntaohjelma. Maakuntastrategia kokoaa yhteen aluekehittämislainsäädännön ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset kehittämistoimet. Maakuntastrategiasta käy ilmi maakunnan tavoiteltu tila ja kehittämisen pääsuuntaviivat useiden kymmenien vuosien aikajänteellä.

Maakuntaohjelma toteuttaa ja konkretisoi maakuntastrategiassa asetettuja kehittämistavoitteita. Maakuntaohjelman tavoitteena on maakunnan toimijoiden yhteisen kehittämistahdon vahvistaminen ja voimavarojen suuntaaminen yhteisesti valittuihin kohteisiin. Maakuntaohjelmassa esitetään ja kootaan yhteen maakunnan kehittämistyön keskeiset tavoitteet, toimenpide-ehdotukset ja niiden toteuttamisen resurssit. Maakuntaohjelmassa tarkastellaan alueen kehittämiseen keskeisesti vaikuttavia osa-alueita, kuten elinkeinoja, työllisyyttä, maaseutua, hyvinvointia, osaamista ja innovaatioita, kulttuuria sekä elinympäristöä ja saavutettavuutta. Keski-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia on osa maakuntaohjelmaa ja sen keskeiset painopisteet kuvataan maakuntaohjelmassa. 

Maakuntastrategia- ja ohjelmatyön toteuttamisesta vastaa maakunnan liitto, joka koordinoi ja toteuttaa prosessia yhteistyössä mm. maakuntaohjelman työryhmien ja muiden sidosryhmien, toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on avoin ja vuorovaikutteinen prosessi, johon eri viranomaisten, asiantuntijoiden, elinkeinoelämän, kuntien, oppilaitosten, tutkimusorganisaatioiden, kansalaisjärjestöjen sekä muiden toimijoiden edustajat voivat tuoda omat näkemyksensä.

Maakunnan kehittämisen asiakirjat pohjautuvat lakiin ja asetuksiin alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin. Valmistelua ohjaa laki ja asetus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista eli ns. SOVA-laki ja asetus. Maakuntastrategian ja -ohjelman hyväksyy maakuntavaltuusto.

Tiivistelmä Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman painotuksista löydät tästä linkistä.

Lisätiedot: Strategiapäällikkö Marita Mutka 

 

Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018-2021 kehittämisteemat

Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018-2021 kehittämisteemat

 

Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpano

Keski-Pohjanmaan maakuntastrategia ja maakuntaohjelma ohjaavat maakunnan aluekehittämistä. Keski-Pohjanmaalla maakuntaohjelmaa toteutetaan kumppanuusperiaatteella maakuntaohjelman teemoihin liittyvien työryhmien työskentelyn kautta. Työryhmien jäseninä on laajasti alueen toimijoita, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, rahoittajien, yritysten, teollisuuden, kuntien sekä järjestöjen edustajia ja muita sidosryhmiä ja asiantuntijoita. Maakuntaohjelman 2018-2021 työryhmät ovat osaaminen, kilpailukyky, saavutettavuus, maaseudun teemaryhmä sekä aluekehittämisen tilannekuva -ryhmä.

Vuosittaisella prosessilla valitaan yhteisesti maakuntaohjelmaa toteuttavat toimenpiteet ja suunnataan rahoitusta kehittämishankkeisiin. Kehittämisen painopisteet ja rahoitussuunnitelma niiden toteuttamiseksi kootaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan. Toimeenpanosuunnitelma valmistellaan yhteistyössä alueen ELY-keskusten ja muiden valtion viranomaisten sekä maakuntaohjelman toteuttamiseen osallistuvien sidosryhmien kanssa.

Linkit toimeenpanosuunnitelmiin

KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMAN 2018-2021 ULKOPUOLINEN ARVIOINTI

Maakuntaohjelman 2018-2021 arviointi

 

 

 

Sivustolla käytetään evästeitä, jotta voimme parantaa käyttökokemustasi. Jatkamalla vierailua verkkosivustolla hyväksyt, että tallennamme ja hyödynnämme laitteesi evästeitä. Lisätietoja

 
Sulje