Regionplanering

 

Regionplanering

Genom landskapsplaneringen styrs planeringen av områdesanvändningen i landskapet och skapas riktlinjer för markanvändning som berör hela landskapet. I landskapets planering beaktas de riksomfattande målen och de samordnas med landskapets mål och lokala mål beträffande områdesanvändningen. Landskapsplanen är en generell plan för områdesanvändningen i landskapet. I den presenteras principerna för områdesanvändningen och samhällsstrukturen. Dessutom anvisas områden som är nödvändiga med tanke på landskapets utveckling. Landskapsplanen består av en plankarta med anslutande planbeteckningar och -bestämmelser. Planbeskrivningen som anknyter till plankartan tydliggör och kompletterar plankartan och dess beteckningar och bestämmelser. I planbeskrivningen redogörs för bland annat planens mål och centrala skeden för planeringsprocessen samt genomförandet av landskapsplanen.

 

By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. For more information please click here

 
I accept