Projekt & finansiering

 

Projekt & finansiering

Som en del av sin regionutvecklingsuppgift beviljar Mellersta Österbottens förbund finansiering från Europeiska regionutvecklingsfonden (ERUF) för allmänna utvecklingsprojekt som stödjer landskapsprogrammet eller som baserar sig på Finlands strukturfondsprogram. Mellersta Österbottens förbund har även tillgång till anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE). Projektfinansiering beviljas genom ansökningsprocesser.

 

By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. For more information please click here

 
I accept