Kontaktuppgifter

 

Kontaktuppgifter

Mellersta Österbottens förbunds kansli finns i Karleby.

Kansliet är öppet må–fr kl. 9.00–15.00.

Kansliets postadress är Strandgatan 14, 67100 Karleby

Telefonnummer: 040 160 5700.

Officiell e-postadress är kirjaamo(at)keski-pohjanmaa.fi

Personalens e-postadresser: fornamn.efternamn(at)keski-pohjanmaa.fi

FO-nummer: 0959806-1

Personal

 

Landskapsdirektör

 

 

 

Kaiponen Jyrki

landskapsdirektör

+358 40 140 8995

 

 

 

Förvaltning

 

 

 

Kalliokoski Satu

förvaltningsdirektör

+358 40 832 0083

 

 

 • temaansvar för förvaltningstjänster
 • allmänna uppgifter och uppgifter som berör ekonomi, personal och fastigheter
 • ansvar för förvaltningsärenden, beslutsfattningsförfarande och dokumentförvaltning
 • utbetalningsbeslut och verifiering av strukturfondsprojekt

 

 

Kopsala Susanne

ledningens sekreterare

+358 40 523 7504

 

 • allmänna sekreteraruppgifter

 • landskapsstafettens sekreteraruppgifter

 

Känsälä Kai-Eerik

kulturkoordinator

+358 40 138 9038

 

 • beredning av ärenden som berör kulturverksamhet

 

Heidi Hotakainen

utbetalningsgranskare

+358 40 686 1162

 

 

 • utbetalning och verifiering av strukturfonds- och nationella utvecklingsprojekt

 • ärendeförvaltningsuppgifter och IT-stöd

 • ekonomiförvaltningsuppgifter

 • dataskyddsombud

 

Luokkala Leena

kanslisekreterare

+358 40 507 7636

 

 • allmänna kansliuppgifter

 • arkiveringstjänster

 

Tuurinmaa Harriet

ekonomi- och personalsekreterare

+358 40 138 9048

 

 
 • uppgifter som anknyter till ekonomiförvaltning
 • deltagande i granskning av utbetalningar och verifiering av EU- och nationella strukturfondsprojekt

 

Regionutveckling

 

 

Katja Kivioja

regionutvecklingsplanerare

+358 40 504 6698

 

 • beredning och övervakning av strukturfondsprojekt

Männikkö Mirva

planerare/internationella ärenden

+358 40 684 5997

 


 • internationella ärenden, internationella samarbetsnätverk och koordinering av finansieringen inom EU:s separata program
 • koordineringsansvar för strategin för smart specialisering samt regionalt FUI-samarbete
 • motionsärenden
 • organisationssamarbete

 

 

Puumala Tuija

programkoordinator

+358 400 260 688

 


 • beredning och övervakning av strukturfondsprojekt
 • information om regionutveckling och strukturfondsverksamhet
 • sekreterare i sekretariatet för landskapets samarbetsgrupp (MYR) och landskapets samarbetsgrupp
 • informationsproduktion för de regionala utvecklingsprogrammen

 

Stefan Rannanpää

regionutvecklingsplanerare

+358 40 861 0063


 • finansiella och expertuppgifter relaterade till EU:s strukturfondsaktiviteter och nationella projekt
 • främjande av genomförandet av Mellersta Österbottens kompetensstrategi 2025 och verksamhetsprogrammet för kvalificerad arbetskraft för Mellersta Österbotten samt koordinering av verksamheten i rådgivande nämnden för kvalificerad arbetskraft för Mellersta Österbotten
 • koordinering av temagruppen för prognostisering och lägesbild av regionprogrammet i Mellersta Österbotten
 • statistiska övervaknings- och prognosuppgifter rörande regional utveckling i Mellersta Österbotten

 

N.N.

utvecklingschef

+358 40 138 9058


 • regionutveckling
 • uppgifter som anknyter till näringsliv och sysselsättningsfrågor
 • intressentgruppssamarbete
 • regionens spetsmål
 • deltagande i innovationsverksamhet och intressebevakningssamarbete
 • nationella utvecklingsprogram samt strukturfonds- och kohesionsfinansiering

 

Områdesanvändning

 

Kiviniemi Reijo

regionplaneringschef

+358 40 138 9088


 • planering av områdesanvändning
 • landskapsplanering
 • havsområdesplanering
 • utveckling av trafiksystemet
 • upprätthållande och utveckling av geografiskt informationssystem
 • uppgifter som anknyter till förvaltning av strukturfondsprojekt

 

Intressebevakning

 

 

Rekilä Teppo

Livskraftsdirektör

+358 40 686 1163

 


 • FUI-samarbete och samarbete med sektorforskningsinstitut

 • prognostisering av utbildningsbehov samt digitalisering

 • landsbygdsutveckling, miljö, naturresurser och mineralfrågor

 • finansierings- och sakkunniguppgifter inom strukturfondsprojekt

 

Kommunikation 

 

 

Johanna Kiviniemi

planerare

+358 40 138 9031

 

 

 • marknadsförings- och kommunikationsuppgifter
 • främjande av landskapets turism och attraktionskraft

Klimatarbete

 

 

Puurula Juuso

sakkunnig i klimatfrågor

+358 40 136 1022

 • Projekt Mellersta Österbottens klimatarbete

 

 

By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. For more information please click here

 
I accept