Kontaktuppgifter

 

Kontaktuppgifter

Mellersta Österbottens förbunds kansli finns i Karleby.

Kansliet är öppet må–fr kl. 9.00–15.00.

Kansliets postadress är Strandgatan 14, 67100 Karleby

Telefonnummer: 040 160 5700.

Officiell e-postadress är kirjaamo(at)keski-pohjanmaa.fi

Personalens e-postadresser: fornamn.efternamn(at)keski-pohjanmaa.fi

FO-nummer: 0959806-1

Personal

 

Operativ ledning

 

 

 

Kaiponen Jyrki

landskapsdirektör

+358 40 140 8995

 

 
Planering

 

 

Vilkuna Leena

planeringsdirektör

+358 40 128 1345

 
 • förberedning av landskapets långa och medellånga strategiska plan, landskapsprogram, landskapets tilläxtprogram samt landskapets EU-program
 • uppföljning och prognostisering av landskapets verksamhetsmiljö och förändringar i kompetensbehoven samt främjande av landskapets näringsliv och internationalisering av offentliga förvaltning
 • sakkunnig inom landskapets EU strukturfondsprogram

 

Kiviniemi Reijo

regionplaneringschef

+358 40 138 9088

 • planering av områdesanvändning
 • landskapsplanering
 • havsområdesplanering
 • utveckling av trafiksystemet
 • upprätthållande och utveckling av geografiskt informationssystem
 • uppgifter som anknyter till förvaltning av strukturfondsprojekt

 

 

Taskinen Hanna

programkoordinator

+358 400 260 688

 

 • beredning och övervakning av strukturfondsprojekt
 • information om regionutveckling och strukturfondsverksamhet
 • sekreterare i sekretariatet för landskapets samarbetsgrupp (MYR) och landskapets samarbetsgrupp
 • informationsproduktion för de regionala utvecklingsprogrammen

 

Rajala Riikka

planerare/internationella ärenden

+358 40 684 5997

 • internationella ärenden, internationella samarbetsnätverk och koordinering av finansieringen inom EU:s separata program
 • koordineringsansvar för strategin för smart specialisering samt regionalt FUI-samarbete
 • organisationssamarbete

 

 

Luusua Laura

miljöplanerare

+358 40 146 1022

 

 • främjande av arbetet med klimat, miljö samt bio- och cirkulär ekonomi
 • främjande och utvecklande av miljöplanering samt hållbar användning av naturtillgångar

Kettunen Jonne

prognostiseringsexpert

+ 358 40 510 1021

 
 • statistik och informationstjänster
 • förberedelseansvar för landskapets läges- och utvecklingsbild
 • statistikuppföljning och framställning av prognosdata gällande regionutvecking
 • förberedning av matchning av kvalificerad arbetskraft och därtill hörande statistik 

 

Tauriainen Mikko

trafiksystemplanerare

+ 358 40 524 2066

 
 • trafiksystemplanens uppsättning, underhåll, uppföljning
 • sakkunnig och rådgivning gällande trafiksystemärenden
 
Livskraft

 

 

 

Rekilä Teppo

livskraftsdirektör

+358 40 686 1163

 

 • ökande av landskapets livskraft samt förbättrande av dragnings- och hållkraften
 • utvecklingsuppgifter gällande landskapets regionutveckling, näringsliv, digitalisering, kultur och turism
 • strukturfondsprojekt

 


Honkala Ville

utvecklingschef

+358 40 138 9058

 

 • deltagande i planering och verkställande av livskraftsuppgifterna
 • koordinering av förberedelserna av finanseringsbeslut gällande projekt för vilka Mellersta Österbottens förbund är ansvarig
 • samarbete med Mellersta Österbottens näringsliv och utvecklingsbolag och med interessegrupper
 • deltagande i innovationsverksamhetsplanering och verkställande
 • deltagande planering och verkställande av nationella och regionala utvecklingsprogram
 • strukturfonds- och sammanhållningsfinansieringens och projektens verkställande samt projektövervakning

 

 

Rannanpää Stefan

regionutvecklingsplanerare

+358 40 861 0063

 

 • sakkunnig inom strukturfondsverksamhet, nationella projekt och projektfinansiering t.ex. utvärdering av projektansökan, förberedelse av finansieringsbeslut samt övervakning av projekt som förbundet finanserar
 • deltagande i regionutvecklingsarbete och implementering av landskapsprogrammet
 

 

Arnberg Emmi-Liisa

digitaliseringsplanerare

+358 40 684 5663

 

 
 • utveckling av en bred digital serviceplattform i landskapet
 • sakkunnig inom främjandet av landskapets digitaliseringsutveckling samt utvecklingsuppgifter inom landskapets bredbandsnät
 • sakkunnig inom ICT-projekt, drifts- och analyseringsuppgifter inom AI och datateknik

 

Parkas Antti

regionutvecklingsplanerare

+358 40 504 6698

 

 •  finansierings- och sakkunniguppgifter gällande strukturfondsverksamhet och nationella projekt

 

Känsälä Kai-Eerik

kommunikationsplanerare

+358 40 138 9038

 

 • planering och förverkligande av förbundets kommunikation
 • varumärkesplanering och -förverkligande 
 • förberedande av ärenden inom kultursektorn

 

Förvaltning

 

 

 

Lahnalampi Anssi

förvaltningsdirektör

+358 40 832 0083

 

 

 • temaansvar för förvaltningstjänster
 • allmänna uppgifter och uppgifter som berör ekonomi, personal och fastigheter
 • ansvar för förvaltningsärenden, beslutsfattningsförfarande och dokumentförvaltning
 • utbetalningsbeslut och verifiering av strukturfondsprojekt

 

 

Kopsala Susanne

ledningens sekreterare

+358 40 523 7504

 

 • allmänna sekreteraruppgifter

 • landskapsstafettens sekreteraruppgifter

 

Heidi Hotakainen

utbetalningsgranskare

+358 40 686 1162

 

 

 • utbetalning och verifiering av strukturfonds- och nationella utvecklingsprojekt

 • ärendeförvaltningsuppgifter

 • ekonomiförvaltningsuppgifter

 

Luokkala Leena

kanslisekreterare

+358 40 507 7636

 

 • allmänna kansliuppgifter

 • arkiveringstjänster

 

Tuurinmaa Harriet

ekonomi- och personalsekreterare

+358 40 138 9048

 

 
 • uppgifter som anknyter till ekonomiförvaltning
 • deltagande i granskning av utbetalningar och verifiering av EU- och nationella strukturfondsprojekt

KOE-projektet

 

 

Partanen Petri

projektchef

+358 40 139 7753

 

 • tillväxtens, kompetensens och livskraftens Mellersta Österbotten
SYSTOUR-projektet
 

 

Ervasti Jaana

koordinator för turismutveckling

projektchef

+358 40 138 9031

 
 • projektets målsättning är att i samarbete med internationella projektpartners främja politisk beslutsfattandemodeller som främjar turism samt förankring av goda praxis inom turismsektorn
 • koordinering och utveckling av landskapets turism enligt turismstrategin och planen för verkställighet 

 • övriga sakkunniguppgifter inom turism

 

 

 

By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. For more information please click here

 
I accept