Regionutveckling

 

Regionutveckling

Landskapsförbunden fungerar som regionutvecklingsmyndigheter och som ansvariga för regionutvecklingens strategiska helhet och ansvarar även för landskapsplaneringen i samarbete med kommunerna, närings-, trafik- och miljöcentralerna, övriga parter inom statens regionförvaltning och andra parter som deltar i regionutveckling. Målen för utvecklingen av regionerna stadgas i lagen och deras syfte är att främja en hållbar tillväxt och konkurrenskraft, invånarnas välmående och livsmiljöns kvalitet. Målen för områdesutvecklingen är:

1) att stärka en näringsstruktur som stödjer tillväxt och en ekonomisk balans, en hållbar region- och samhällsstruktur och tillgänglighet

2) att stödja invånarnas sysselsättning, kompetens, lika möjligheter och social delaktighet samt integrering av invandrare

3) att förbättra livsmiljöns kvalitet och stävja klimatförändringen och dess effekter

4) att minska skillnaderna i utveckling mellan och inom regionerna

5) att utveckla regionernas egna starka sidor och höja deras specialiseringsgrad samt att främja deras kultur

I landskapets planeringsarbete ingår en långsiktig utvecklingsstrategi, landskapsplanen som styr områdesanvändningen samt ett regionalt utvecklingsprogram på medellång sikt, dvs. landskapsprogrammet. I landskapsplaneringen beaktas regionutvecklingsbeslutet, de riksomfattande målen för områdesutvecklingen och de riksomfattande målen för områdesanvändningen. Dessa samordnas med landskapets mål och de lokala målen för områdesutvecklingen och -användningen.

 

By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. For more information please click here

 
I accept