Internationell verksamhet

 

Internationell verksamhet 

Strategin för smart specialisering utnyttjas i samarbetet mellan regionerna i Europa. Under den nya programperioden fungerar strategin som ett kriterium för allt fler olika källor för EU-finansiering. Mellersta Österbottens strategi för smart specialisering uppdateras vid behov. Strategin är länkad till Mellersta Österbottens internationaliseringsstrategi för programperioden 2021–2027 och den styr för sin del finansieringen av ERUF-projekt. Mellersta Österbotten deltar i klustersamarbetet tillsammans med Europeiska kommissionen och övriga regioner i Europa, till exempel inom värdekedjor för batterimaterial och laddningsbara celler, digitalisering och robotik. Strävan är att utöka användningen av EU:s direkta finansieringskällor och stärka synergin mellan de olika finansieringskällorna.

Den för Östra och Norra Finland gemensamma strategin för smart specialisering, som baserar sig på frågor som prioriteras i landskapen, förverkligas genom projektet Elinkeinot murroksessa för att stärka kluster och värdekedjor och förnya forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten i Östra och Norra Finland. I centrum står smart specialisering och särutveckling som sker genom samarbete över organisationsgränserna. Genom samarbetet mellan Östra och Norra Finland uppstår en direkt möjlighet att öka kännedomen om landskapen och att framhäva utvecklingsbehoven och -möjligheterna i hela storområdet i riktning mot EU.  https://elmoenf.eu/fi/

Östra och Norra Finlands EU-kontor i Bryssel följer upp EU-frågor som är viktiga för de områden som kontoret representerar och strävar efter att påverka dem. Prioriterade områden är bland annat regionpolitik, forsknings-, utvecklings- och innovationspolitik, trafik- och energipolitik, frågor som berör yttre förbindelser, utmaningar med befolkningsförändringar, näringspolitik och regionernas internationella samarbete. https://www.eastnorth.fi/

Mellersta Österbotten deltar i programmen Interreg Nord, Interreg Botnia-Atlantica, Interreg Norra periferin och Arktis NPA och Interreg Östersjön. I samarbetet ingår arbete i nordiska beredningsgrupper, nationella utvärderingsgrupper och i programområdets förvaltnings- och uppföljningskommitté. För programperioden 2021–2027 förenas programmen Interreg Nord och Interreg Botnia-Atlantica till det nya Interreg-programmet för de nordligaste regionerna i Finland-Sverige-Norge.

Mellersta Österbotten har beviljats direkt EU-finansiering för det internationella P-Iris-projektet inom Interreg Europe-programmet. Projektets syfte är att främja innovationssystem för landsbygdsområden och sysselsättning av högt utbildade ungdomar. Projektet avslutas i juni 2021. Mer information om P-Iiris-projektet hittar du här (på finska).

Northern Sparsely Populated Areas, NSPA och Assembly of European Regions, AER är nätverk som arbetar för att driva regionernas intressen och påbörja internationella projekt. Genom sina medlemskap fortsätter Mellersta Österbottens förbund samarbetet och påverkansarbetet i intresseområdena. Kvarkenrådet EGTS som grundas under år 2020 fortsätter samarbetet i kustområdet i Finland och Sverige genom en ny struktur. Inom NSPA-regionernas samarbete har man bland annat gjort OECD-regionundersökningen Territorial Review 2017 för långsiktig utveckling av nordliga EU-regioner.

Mer information fås av Anne Sormunen, chef för internationella ärenden, tfn 040 6845 997 

 

By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. For more information please click here

 
I accept